AZ Smart je vzdělávací agenturou, která na českém trhu působí od roku 1997. Vstupuje již do 18. roku svého působení ve vzdělávací sféře, a to na třech místech republiky - v Praze, Brně a Ostravě, vždy v centrální části města.

Specializuje se převážně na přípravné kurzy na vysoké školy a jazykové vzdělávání. V současné době začala agentura, kromě denního odborného pomaturitního studia, pomaturitního studia angličtiny a sobotních přípravných kurzů na vysoké školy, nabízet také programy BBA a MBA. Absolventi těchto programů se uplatňují zpravidla na manažerských funkcích v soukromém sektoru.

www.az-smart.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška se nekoná. Uchazeč je přijat ke studiu zvoleného oboru na základě prokázání dosaženého vzdělání, příp. praxe, podání přihlášky a uhrazení poplatku za přijímací řízení.

Přihlášku ke studiu je nutné podat do začátku zahájení studia (studium začíná v říjnu).

Papírová přihláška
Papírová přihláška: 500 Kč

Aktuality

Reference

Reference

Přečtěte si ohlasy našich absolventů, abyste si udělali obrázek o kvalitě námi poskytovaných služeb. Rovněž zde naleznete některé odkazy na média, která o nás opakovaně publikují... číst více

Naši lektoři

Naši lektoři

Vzdělávací centrum AZ SMART velmi pečlivě vybírá lektory, se kterými spolupracuje. Každý prochází náročným výběrem, který vychází jak z kvalifikačních požadavků, tak z didaktických dovedností, praxe i samotného přístupu ke studentům. Přečtěte si kdo u nás působí dlouhodobě. číst více

Sobotní přípravné studium

Sobotní přípravné studium

I v následujícím školním roce opět zahajujeme sobotní přípravná studia - koncepce "nultý ročník VŠ" (příprava na nejžádanější obory vysokých škol). Úspěšnost u přijímacích pohovorů: >90% absolventů. číst více

Doplňující informace

Školné

Standardní roční výše školného činí 40.000,- Kč na akademický rok (za celé studium) pro BBA program, obor Ekonomie a právo. Akční sleva LM ve výši 30% (12.000 Kč) při jednorázové platbě do 20.2.2016 (školné 28.000,- Kč po slevě)příp. sleva 25% (10.000 Kč) při platbě až na 3 splátky (30.000,- Kč po slevě). Platí pro přihlášky a zápisy od 1.2.2016. 

Standardní výše školného činí 45.000,- Kč na semestr pro MBA program, obory Řízení lidských zdrojů a Public relations. Akční cena na školné - nyní za 39.900,- Kč na semestr (dvousemestrální studium) pouze v případě platby celoročního školného do data zahájení studia.