Zdravotnická studia v Ostravě - stále se lze hlásit

Až do 9. září 2016 lze zasílat přihlášky ke studiu oboru Specializace ve zdravotnictví/In­tenzívní péče (kombinovaná forma) na Ostravské univerzitě v Ostravě.

Intenzivní medicína (IM) vyžaduje stránce ošetřovatelské vedle odborných znalostí rovněž připravenost na psychickou a fyzickou zátěž ošetřujícího nelékařského personálu, které péče o pacienta v kritickém stavu obnáší. Rozvoj IM přinesl v posledních letech nové diagnostické a léčebné postupy, řadu závažných etických otázek a samostatnost ošetřujícího personálu při obsluze vysoce specializované zdravotnické techniky. Rychlá dynamika oboru s vysokou ekonomickou náročností a ohromným objemem odborných informací, zvyšující pravděpodobnost přežití pacienta v kritickém stavu si vyžaduje Mgr. specialistu v oblasti intenzivní péče.

Absolvent magisterského studia oboru Intenzivní péče bude odborným pracovníkem schopným interdisciplinární i multidiscipli­nární spolupráce při poskytování intenzivní péče pacientům s reverzibilním selháním životních funkcí, případně pacientům tímto selháním ohrožených. Prioritou činnosti bude intenzivní péče o nemocné – podpora, náhrada a obnova reverzibilně poškozených životních funkcí s cílem snížení invalidity a zlepšení životní prognózy a kvality života.

Uplatnění absolventů Absolventi navazujícího magisterského studia Intenzivní péče (návaznost pro obory Bc. Všeobecná sestra a Bc. Zdravotnický záchranář, s podmínkou ukončeného kvalifikačního studia všeobecná sestra) mohou najít široké uplatnění v oblasti neodkladné péče, konkrétně na lůžkových stanicích oddělení resuscitační péče, na mezioborových jednotkách intenzivní péče, na odděleních chronické resuscitační a intenzivní péče (OCHRIP), na urgentních příjmech nemocnic a v oblasti neodkladné péče a medicíny katastrof.

Více informací najdete zde.

Zdroj: www.osu.cz Zdroj fotografie: http://www.freeimages.com/


kavanluc@gmail.com

Další články k tématu

Vlastní scéna OU na Colours of Ostrava

Vlastní scéna OU na Colours of Ostrava

Ostravská univerzita (OU) vyráží na festival Colours of ostrava s vlastní scénou. OU loni na Colours of Ostrava pokaždé naplnila sál diskuzní scény. Diskuzní scéna Colours of Ostrava přes rok vyrostla v samostatný projekt Meltingpot: Ideas without border. A Ostravská bude opět u toho! Univerzitní odborníky potkáte v diskuzích Meltingpotu i na samostatné scéně Ostravské univerzity v Kompresorovně. Návštěvníci budou moci diskutovat …

číst více
Dodatečné přijímačky pro nový obor MEDIEVISTIKA

Dodatečné přijímačky pro nový obor MEDIEVISTIKA

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vyhlašuje dodatečné přijímací řízení ke studiu nově akreditovaného navazujícího magisterského studijního oboru Medievistika. Lhůta pro podání přihlášek ke studiu je do 25. srpna 2016. Přihlášku je možné podat pouze elektronickou formou (e-přihláška), poštou se nezasílají žádné dokumenty. Každý uchazeč je povinen zkontrolovat si na internetu v aplikaci e-přihlášky skutečnost, že poplatek za …

číst více