Zdravotnická studia v Ostravě - stále se lze hlásit

Až do 9. září 2016 lze zasílat přihlášky ke studiu oboru Specializace ve zdravotnictví/In­tenzívní péče (kombinovaná forma) na Ostravské univerzitě v Ostravě.

Intenzivní medicína (IM) vyžaduje stránce ošetřovatelské vedle odborných znalostí rovněž připravenost na psychickou a fyzickou zátěž ošetřujícího nelékařského personálu, které péče o pacienta v kritickém stavu obnáší. Rozvoj IM přinesl v posledních letech nové diagnostické a léčebné postupy, řadu závažných etických otázek a samostatnost ošetřujícího personálu při obsluze vysoce specializované zdravotnické techniky. Rychlá dynamika oboru s vysokou ekonomickou náročností a ohromným objemem odborných informací, zvyšující pravděpodobnost přežití pacienta v kritickém stavu si vyžaduje Mgr. specialistu v oblasti intenzivní péče.

Absolvent magisterského studia oboru Intenzivní péče bude odborným pracovníkem schopným interdisciplinární i multidiscipli­nární spolupráce při poskytování intenzivní péče pacientům s reverzibilním selháním životních funkcí, případně pacientům tímto selháním ohrožených. Prioritou činnosti bude intenzivní péče o nemocné – podpora, náhrada a obnova reverzibilně poškozených životních funkcí s cílem snížení invalidity a zlepšení životní prognózy a kvality života.

Uplatnění absolventů Absolventi navazujícího magisterského studia Intenzivní péče (návaznost pro obory Bc. Všeobecná sestra a Bc. Zdravotnický záchranář, s podmínkou ukončeného kvalifikačního studia všeobecná sestra) mohou najít široké uplatnění v oblasti neodkladné péče, konkrétně na lůžkových stanicích oddělení resuscitační péče, na mezioborových jednotkách intenzivní péče, na odděleních chronické resuscitační a intenzivní péče (OCHRIP), na urgentních příjmech nemocnic a v oblasti neodkladné péče a medicíny katastrof.

Více informací najdete zde.

Zdroj: www.osu.cz Zdroj fotografie: http://www.freeimages.com/


kavanluc@gmail.com

Další články k tématu

Do 30. září lze podat přihlášku na studium oboru"General Nurse" Ostravské univerzity

Do 30. září lze podat přihlášku na studium oboru"General Nurse" Ostravské univerzity

Děkan Fakulty zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě vyhlásil na konci sprna dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 2010/2011 do bakalářského studijního programu Ošetřovatelství (Nursing), studijního oboru Všeobecná sestra (General Nurse), do kterého se lze ještě do 30. září přihlásit. Studium v angličtině je zpoplatněno, roční školné je 70 000 korun. Více informací: www.osu.cz

číst více
Nové programy pro ostravské seniory

Nové programy pro ostravské seniory

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě prostřednictvím svého Centra dalšího vzdělávání připravila pro seniory (šedesátníky a starší) čtyři nové programy. Cestování po britských ostrovech napříč stoletími Literární skvosty a novinky v tvorbě českých a světových autorů Minulost a současnost češtiny Život s handicapem. Minulost a současnost speciální pedagogiky Dva semestry přednášek stojí 800 Kč. Zájemci se mohou hlásit telefonicky: 597 094 017, …

číst více

Cenu firmy Merck vyhrála studentka Univerzity Pardubice

Studentka Simona Janků z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice obsadila první místo v celostátní soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie „O cenu firmy Merck 2014“. V 17. ročníku soutěže bojovalo celkem 25 studentů ze sedmi českých vysokých škol. Vítěze vybrala devítičlenná odborná porota. Ta posuzovala nejen kvalitu a přínos předložených prací, ale také vlastní prezentaci výsledků. Simona Janků soutěžila s prací „Příprava …

číst více
Nový zdravotnický obor v Olomouci

Nový zdravotnický obor v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci otevřela jako jediná v České republice magisterské studium pro porodní asistentky. Nový studijní obor úspěšně akreditovala fakulta zdravotnických věd, která nyní vyhlásila dodatečné přijímací řízení. Konat se bude 30. srpna, přihlášky mohou uchazeči posílat do 29. července. Přijatí uchazeči budou moci zahájit studium ještě v nadcházejícím akademickém roce 2016/2017. Nově akreditovaný studijní obor Intenzivní péče v porodní …

číst více