Tituly BBA, DBA, MSc, LLM: Co to je a kde to získat

Studium MBA začíná být poměrně známým i v České republice. Ovšem nejen manažeři mají svůj titul – kromě MBA a variant BBA a DBA na několika českých školách můžete získat za jméno třeba LLM či MSc. Co tyto zkratky znamenají a kde takový titul získáte?

Tituly jako BBA, MBA, DBA či LLM nabízí v České republice už přes dvacet škol. Velice často jde o zahraniční vysoké školy či jejich pobočky. Všechny zmíněné tituly totiž pochází původně ze zahraničí a v českém vzdělávacím systému nejsou takzvaně „nostrifikovány“ – toto vzdělání se tedy nepokládá za adekvátní vysokoškolskému studiu, tituly jsou profesní, nikoliv akademické. Přesto je studium v těchto programech podporováno ministerstvem školství, jejich získání zvyšuje cenu absolventů na trhu práce, dle výzkumů jim zaručuje vyšší plat a také jim velmi usnadní práci v zahraničí.

LLM – Master of Laws

Titul LLM je určen absolventům právnického vzdělání nebo absolventům neprávnického vzdělání s praxí v právní oblasti. Hodí se pro manažery a ředitele firem, pracovníky veřejné správy a samozřejmě také pro právníky a advokáty, kteří se zabývají obchodním a podnikovým právem – a na obchodní a podnikové právo je studium také nejvíce zaměřeno. Studium trvá od jednoho roku do tří a půl let, cena se pohybuje v rozmezí 200.000 – 300.000,– Kč. Ještě nedávno bylo možno získat LLM pouze v zahraničí – dnes ho v České republice nabízejí následující školy:

  • The Free Swiss University of St. George’s v oboru Mezinárodní právo, a to v Praze prezenčně i distančně; studium trvá dva roky a je nabízeno v jazycích čeština, angličtina, němčina, ruština, slovenština
  • University of New York in Prague (UNYP) v oboru Mezinárodní a komerční právo víkendovou formou; studium v angličtině trvá jeden rok
  • Brno International Business School (BIBS) v oborech České obchodní právo v kontextu práva EU / Mezinárodní obchodní právo a obchodní právo EU a Slovenské obchodní právo v kontextu práva EU / Mezinárodní obchodní právo a obchodní právo EU, v češtině a slovenštině a v délce trvání 30 měsíců, má-li student předchozí právnické vzdělání, příp. 42 měsíců, pokud ho nemá
  • Masarykova univerzita v oboru Corporate Law, studium v češtině víkendovou formou trvá dva roky

MSc – Master of Science

Programy MSc se týkají různých oblastí od IT přes přírodní vědy až po vědy společenské. Jsou určeny absolventům minimálně bakalářského studia. Konkrétní zaměření programu je pak vyjádřeno za titulem, např. Master of Science in Business Administration, Master of Science in Finance, Master of Science in Information Technology a podobně. Variabilita oblastí, v nichž je možné získat MSc, je tak poměrně velká. Studium MSc je na rozdíl od studia MBA zaměřeno méně prakticky a obsahuje více výzkumných a teoretických prvků. Trvá zpravidla jeden až dva a půl roku a stojí zhruba 100.000 – 200.000,– Kč. Získat ho můžete například na těchto školách:

MBA – Master of Business Administration

Tento titul je už i v českém prostředí poměrně známý, přesto o něm uveďme alespoň základní informace. Jde o titul manažerský; typickým studentem je podnikatel pohybující se již několik let v praxi, který chce zlepšit své manažerské schopnosti a zvýšit svou cenu na trhu práce. Mnohé školy kladou podmínku mít za sebou alespoň tři roky na manažerské pozici. Do studia MBA jsou často přijímáni pouze studenti, kteří už mají minimálně bakalářský titul (anglický termín „master“ je také ekvivalentem českého „magistr“). Přesto jsou i školy, které umožňují zápis do MBA studia bez něj, případně přijmou ke studiu osoby bez titulu, je-li tento nedostatek kompenzován množstvím a délkou praktických zkušeností. V zemích jako USA a Velká Británie je denní studium MBA ekvivalentem našemu studiu inženýrskému na ekonomických vysokých školách a fakultách.

Studium trvá zpravidla rok a půl až tři roky a je orientováno co nejvíce prakticky. V České republice je vždy placené (a to i tehdy, chcete-li ho studovat na veřejné vysoké škole, např. na VUT). V současnosti existuje přes dvacet škol, které nabízejí získání titulu MBA. Hlavní školy sdružuje také Česká asociace MBA škol.

BBA – Bachelor of Business Administration

BBA je jakousi přípravou na MBA. Pokud by MBA bylo chápáno jako studium magisterské, BBA může být chápáno jako studium bakalářské, resp. jako jeho varianta – ovšem s tím rozdílem, že může trvat i pouze dva semestry, tedy jeden rok (ve skutečnosti ovšem častěji program trvá klasické tři roky). Program BBA je určen především absolventům středních škol s minimální nebo žádnou manažerskou praxí a je koncipován tak, aby účastníkům umožnil doplnit si teoretické vzdělání a znalosti zejména v oblasti managementu, marketingu, personalistiky či práva.

Tento program v České republice nabízí pět škol:

DBA – Doctor of Business Administration

Tento titul je „doktorskou“ verzí MBA. Má-li poskytovatel studijního programu DBA uzavřenou patřičnou smlouvu se zahraniční univerzitou, může být získaný titul DBA nahrazen mezinárodně platným a také v českém prostředí uznávaným titulem Ph.D. Studium DBA je určeno především vrcholovým manažerům, kteří chtějí získat nejvyšší dosažitelnou úroveň vzdělání v manažerské oblasti a zajímají se i o vědecko-výzkumný aspekt manažerské práce. Studium trvá zpravidla tři až pět let.

V České republice můžete tento titul získat na následujících školách:

Jak si vybrat?

Vybírat můžete podle prestiže, ceny, trvání studia i podle jazyka výuky. Tak jako při akademickém studiu platí, že ze studia získáte tolik, kolik do něj vložíte úsilí. Za kvalitu některých škol se zaručuje Česká asociace MBA škol. Jiná organizace, Asociace institucí manažerského vzdělávání, zase vytvořila vyhledávač, ve kterém je možné si nastavit jak obory, v nichž byste chtěli dané vzdělání získat, tak i formu studia, jeho cenu, délku programu či jazyk. Najdete ho na stránkách SrovnáníMBA.cz.

Zdroj: webové stránky Asociace institucí manažerského vzdělávání, webové stránky České asociace MBA škol, webové stránky jednotlivých škol

Zdroj foto: sxc.hu

Další články k tématu

Speciál O OBORECH: MBA a LL.M. studium práva

Speciál O OBORECH: MBA a LL.M. studium práva

MBA nebo LL.M.? Titul už za jeden rok studia Zkratka MBA znamená „Master of Bussiness Administration“, tedy „magistr obchodní administrativy“. Jde o titul, který můžete získat poté, co absolvujete studium v MBA programu. Ten bývá někdy dvou, někdy čtyřsemestrální, délka studia záleží na škole. Studium MBA probíhá nejčastěji kombinovanou či distanční formou, protože je primárně určeno lidem, …

číst více
Student MBA: Především potkáte zajímavé lidi

Student MBA: Především potkáte zajímavé lidi

Mohl bys našim čtenářům přiblížit, jak tvoje studium probíhá? Institut pro průmyslový a finanční management nabízí studium buď v angličtině nebo v němčině. Já studuji v angličtině, protože němčinou až tak nevládnu. Škola funguje při Česko-německé obchodní komoře, ta němčina je tam hodně vázaná, ale přesto nabízejí i angličtinu. Je to celkem studium zhruba na 18 měsíců. Tam potom záleží, …

číst více
Exkluzivně: Žebříček nejoblíbenějších oborů a uplatnění absolventů

Exkluzivně: Žebříček nejoblíbenějších oborů a uplatnění absolventů

První tabulka jasně ukazuje dominanci oborů ekonomie a management. Celých čtyřicet procent uchazečů o vysokoškolské studium si podá přihlášku právě na tyto obory. Na druhém místě jsou humanitní a společenské vědy a v těsném závěsu za nimi jazyky a mezinárodní studia. Na čtvrtém místě skončila technika a informatika. Pět nejoblíbenějších oborů uzavírá právo a veřejná správa. Počet …

číst více
Zapojte se do největší studentské soutěže na světě

Zapojte se do největší studentské soutěže na světě

Až do 30. října se můžete hlásit do mezinárodní soutěže v řízení firem Global Management Challenge. Soutěžit budete nejdříve v rámci České republiky, potom se postavíte konkurenci ze 33 států světa. Vyhrát můžete bezplatné studium MBA od organizátora soutěže, Vysoké školy finanční a správní. Cílem soutěže je prověřit teoretické i praktické manažerské schopnosti studentů a učit je nést následky svých …

číst více