Strojní fakulta TUL bere přihlášky do konce srpna

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci vyhlásila druhé kolo na bakalářské i magisterské studijní programy, hlásit se lze do konce srpna.

Na bakalářský studijní program se přijímací zkoušky nekonají. Uchazeči budou přijímáni podle výsledků studia ze střední školy.

Na magisterský studijní program Aplikovaná mechanika se koná přijímací zkouška z matematiky a fyziky v rozsahu učiva ze střední školy.

Více podrobností nalzenete zde.


kavanluc@gmail.com

Další články k tématu

Druhá kola přihlášek na Technické univerzitě v Liberci

Druhá kola přihlášek na Technické univerzitě v Liberci

Fakulta strojní, Ekonomická fakulta a také Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci stále ještě přijímají přihlášky ke studiu! Vyhlásily totiž druhá kola přijímacích řízení. Ústav zdravotnických studií Uchazeči o navazující magisterský obor Biomedicínské inženýrství stihnou ještě druhé kolo přijímacího řízení, které proběhne 12. září. Přijímací zkoušku tvoří písemný test z matematiky, fyziky a biologie, při prospěchu za celou …

číst více
Chcete studovat „ekonomku“? Na TUL máte šanci ještě letos!

Chcete studovat „ekonomku“? Na TUL máte šanci ještě letos!

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci vypsala pro některé své bakalářské obory druhé kolo přijímaček. Jedná se konkrétně o tyto obory: Podniková ekonomika (prezenční i kombinovaná for­ma) Ekonomika a management mezinárodního obchodu (prezenční forma) Ekonomika a management služeb (specializace Cestovní ruch a Finanční služby; prezenční forma) Manažerská informatika (prezenční forma) Podání elektronických přihlášek bude možné v termínu od 17. do 28. srpna 2015. Přijímací zkoušky …

číst více
Strojní fakulta TUL prodloužila příjem přihlášek

Strojní fakulta TUL prodloužila příjem přihlášek

Až do 31. srpna 2015 mohou všichni zájemci o studium Fakulty strojní na Technické univerzitě v Liberci (FS TUL) podávat své přihlášky. Fakulta totiž vypsala druhé kolo pro jejich příjem. Toto datum se týká všech oborů bakalářského studia a magisterského oboru Aplikovaná mechanika. Na bakalářský studijní program se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou přijímáni podle výsledků studia na střední …

číst více
Druhé kolo přijímacího řízení na FEKT VUT

Druhé kolo přijímacího řízení na FEKT VUT

Děkanka Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení v Brně (FEKT VUT) vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení do všech oborů bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika v prezenční i kombinované for­mě. Přijati budou pouze ti uchazeči, kteří splňují některou z následujících podmínek: uchazeč maturoval nebo absolvoval přípravný kurz z matematiky na FEKT a dosáhl klasifikace 1 nebo 2; uchazeč maturoval nebo …

číst více