Stanovisko VŠB-TUO k uplatnění v technických oborech

Aktuální vývoj na českém pracovním trhu je charakterizován stále vyšší poptávkou po absolventech technických oborů. Prognóza průmyslových firem totiž naznačuje, že jim do budoucna budou chybět až tisíce odborně vzdělaných pracovníků. Podle rektora Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) Ivo Vondráka ovšem právě to na druhou stranu „vypadá jako dobrá zpráva pro technické vysoké školy“, neboť tento trend by mohl přilákat do těchto oborů více uchazečů.

Jenže i když na VŠB-TUO loni úspěšně absolvovalo magisterské studium přes dva tisíce studentů, jedna třetina z toho vystudovala ekonomické obory. Další problém spočívá v tom, že řada vystudovaných techniků nepracuje ve svém oboru.

Podle údajů Střediska vzdělávací politiky v České republice vyšlo loni z českých vysokých škol kolem 10 tisíc inženýrů, avšak dle téže databáze jich je asi 1200 evidováno na úřadu práce. Tento fakt může být ovlivněn například tím, že noví inženýři bývají odborně málo zdatní, neboť na technických školách se obvykle vyučuje více ekonomických oborů než těch technických. Důvodem nižšího zájmu o druhý zmíněný směr může být i to, že práce technika je náročná, a tedy i méně atraktivní, a pro někoho naopak nepředstavuje zdroj vysokých výdělků.

„Systém budoucího vzdělávání musí navrhnout a implementovat taková opatření, která podpoří zájem o práci v oborech, které historicky (strojírenství, energetika a jim podobné) či nově se prosazující (např. informační technologie) tvoří jádro ekonomické prosperity naší země. Průmysl a vysoké školy musí k sobě najít výrazně hlubší vztah vzájemné důvěry a spolupráce, než je tomu dosud. Na tomto místě se ukazuje, že se naší vysoké škole daří tento problém řešit. Poslední čísla hovoří o to, že v roce 2009 z celkovému objemu 96 mil. Kč hospodářských smluv tvořil smluvní výzkum 30 milionů, zatímco za rok 2010 vzrostl tento objem na 126 milionů s celkovým podílem vědy a výzkumu 65 milionů Kč. Ve srovnání s úspěšnými zeměmi, zejména skandinávskými, ale stále zaostáváme,“ dodává rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák.

Zdroj: tisková zpráva VŠB-TUO

Další články k tématu

Trainee program od Preciosa Group

Trainee program od Preciosa Group

Preciosa Group je společnost působící v oblasti produkce broušeného křišťálu, výroby rokajlu a perlí, světelných projektů, výroby hotové luxusní bižuterie i unikátních skleněných zátek. V současné době vypisuje Trainee program 2015. Jde o roční adaptační a rozvojový program pro absolventy bakalářského a magisterského stupně studia vysokých škol z takových technických oborů, jako je mechatronika, konstrukce, strojírenství, strojírenská technologie, průmyslové inženýrství, …

číst více
Veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS na VŠB-TUO

Veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS na VŠB-TUO

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) a zejména její Kariérní centrum pořádá další ročník veletrhu Kariéra PLUS. Uskuteční se v úterý 10. března 2015 od 9:00 – 15:00 hod. v aule VŠB-TUO. Jde o vůbec největší veletrh pracovních nabídek v Moravskoslezském kraji. Na akci jsou zváni nejen studenti a absolventi ostravských vysokých škol. Připravena zde bude řada stánků nejrůznějších zaměstnavatelů z ČR i ze …

číst více