Speciál O OBORECH: Sociální antropologie

Sociální antropologie – i tento studijní obor najdete v nabídce vysokých škol. Co se však za tajemným názvem skrývá? Kde může absolvent oboru uplatnit své znalosti? Pozn. Článek byl aktualizován 12. 2. 2016 (-kav-)

O co se jedná Komunity, sociální sítě, kulturní změny, etnické vztahy – pokud se vám při vyřčení slovního spojení sociální antropologie vybavil některý z uvedených pojmů, odhadli jste podstatu studia uvedeného oboru správně. Sociální antropologie se od 2. pol. 20 stol. věnuje studiu okrajových skupin, etnických menšin a subkultur uvnitř moderní společnosti. Dotýká se přitom všech oblastí života zkoumané skupiny, ať už politické, ekonomické, náboženské či estetické. Při analýze se zaměřuje na studovanou skutečnost jako celek.

Náplň studia Během studia se posluchači naučí srovnávat metody rozboru společnosti a kultury, orientovat se v etnokulturních problémech a kriticky je analyzovat. Při studiu minorit pomohou studentům speciální jazykové znalosti (Pardubická univerzita – romština). Absolventi bakalářského oboru by měli být schopni na základě teoretických, praktických a interpretačních vědomostí rozpoznat vnitřní řád sociálních procesů. Prostřednictvím znalostí studenti sociální antropologie lépe porozumí problematice začleňování přistěhovalců, migraci, konfliktům mezi komunitami a jiným sociálním jevům.

Uplatnění absolventa Absolventi působí v oblasti poradenství, státní správy, nadací či neziskových organizací poskytujících humanitární pomoc. Uplatnění však naleznou i v komerčním a vzdělávacím odvětví, nebo jako terénní sociální či akademičtí pracovníci.

Kde lze studovat Sociální antropologii mohou uchazeči na území České republiky studovat na bakalářské úrovni na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (v rámci oboru Sociologie a sociální antropologie ), na bakalářské úrovni (dvouoborově) na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, na Filozofické fakultě Pardubické univerzity nebo na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

Dále se nabízí možnost studia podobných studijních oborů:

  • obecná antropologie – Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova
  • etnologie – Filozofická fakulta, Univerzita Karlova.

Předměty Úvod do sociální antropologie, Sociální antropologie Romů ve střední Evropě, Výzkumné metody, Sociální antropologie rodiny, příbuzných a sociální sítě – nabídka předmětů je široká, liší se v závislosti na zvolené vysoké škole.

Přijímací řízení Pokud jste se rozhodli pro Pardubickou univerzitu, nemine vás u písemného přijímacího řízení test z historie a zeměpisu. Část historická se přitom zaměřuje na stěžejní události českých a světových dějin a společenskovědní základ, část zeměpisná na politicko-geografické členění světa a etnologii. Přijímací řízení na fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity se konají formou Národních srovnávacích zkoušek, které zajišťuje společnost Scio. Uchazeči o studium této fakulty se musí alespoň jednou zúčastnit testu Obecných studijních předpokladů a Základů společenských věd.

Na závěr tohoto článku bych ráda uvedla slova Bronislawa Malinowského, polského a britského antropologa, sociologa a etnografa: „Cesta, jak porozumět jiným, je žít mezi nimi (a dělat si k tomu poznámky).“

Zdroj fotografie: freeimages.cz

Další články k tématu

Speciál O OBORECH: Bezpečnostní a strategická studia

Speciál O OBORECH: Bezpečnostní a strategická studia

Bezpečnostní a strategická studia jsou relativně novým oborem – na bakalářském stupni byl poprvé otevřen v roce 2005/2006. Nabídka tohoto oboru reagovala na zapojení České republiky do bezpečnostních struktur Evropské unie i na teroristické útoky z roku 2001. Bezpečnostní a strategická studia mají velmi blízko k mezinárodním vztahům, ale také k politologii. Časté je také studovat tyto obory v kombinaci. Kde studovat Bezpečnostní …

číst více
POROVNÁNÍ OBORŮ: Sociologie

POROVNÁNÍ OBORŮ: Sociologie

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Kde: Fakulta sociálních studií, Joštova 10, Brno Charakteristika oboru: Katedra sociologie usiluje o propojení výzkumných aktivit s pedagogickou činností. Od 60. let 20. století se na katedře výrazně etabloval výzkum rodiny, později výzkum populačního vývoje i bádání v oblasti sociologické teorie či historické sociologie. V 90. letech se rejstřík výzkumných orientací katedry dále rozšířil a v posledních letech se nově ustavují …

číst více

Co s „nepraktickými“ obory?

Dušane, můžeš nám říct, co jsi přesně studoval? Po gymnáziu jsem nastoupil na bakalářské studium humanistiky v Plzni, kde byla hlavní linie zaměřena na filosofii a obecný humanitní přehled. V průběhu studia jsme měli možnost se zaměřit na volitelný obor, kterým se pro mě stala politologie, kterou jsem posléze začal studovat v navazujícím magisterském studiu. Tento obor se …

číst více
POROVNÁNÍ OBORŮ: Mezinárodní vztahy na soukromých školách

POROVNÁNÍ OBORŮ: Mezinárodní vztahy na soukromých školách

Cevro institut: Politologie a mezinárodní vztahy Charakteristika oboru Bakalářský tříletý obor je realizován v rámci programu Politologie. Lze jej studovat prezenčně i dálkově. Náplň studia Kurzy by měly studenty seznámit s teorií zkoumání politiky (dějiny politického myšlení, teorie mezinárodních vztahů), výzkumem politických systémů a institucí, základními problémy soudobých mezinárodních vztahů (diplomatická praxe, bezpečnostní studia) či různými moderními přístupy …

číst více