Speciál O OBORECH: Hispanistika Vydáno:16.1. 2009
Zveřejni článek na Facebooku Zveřejni článek na Delicious Zveřejni článek na Linkuj.cz Zveřejni článek na Twitteru

Speciál O OBORECH: Hispanistika

Španělština se v poslední době stává jedním z velmi oblíbených vyučovaných jazyků. Nejenže poskytuje dobrou alternativu za všeovládající angličtinu (kterou dnes aspoň v základech ovládá téměř každý), ale podle mnohých je to jazyk, který se nejen dobře učí, ale také dobře zní. Neméně zajímavá je však také španělská historie či literatura… Tak nějak by mohl znít aspoň malý zlomek důvodů, proč své vysokoškolské studium obětovat právě tomuto románskému jazyku. (článek byl aktualizován 28. 11. 2009)

Náplň studia

Studium hispanistiky (španělštiny či románské filologie, názvy těchto oborů se na různých školách liší) se zakládá, jak lze jistě očekávat, na zevrubné přípravě studentů ve zvládnutí španělštiny z hlediska gramatiky, psaného textu i mluveného slova. Měřeno mezinárodními stupni, student by měl po absolvování tohoto oboru získat znalosti na úrovni certifikátu C1 (DELE Intermedio). Vysokoškolské studium hispanistiky je proto zaměřeno na lingvistiku (se vším, co tento obor obnáší – od morfologie přes fonetiku po fonologii, syntax aj.), ale i na současné i historické reálie Španělska a dalších hispanofonních zemí, přičemž nejsou opomenuty ani reálie kulturní a společenské. Důraz je kladen především na hispánskou literaturu, ale i na znalosti evropského a obchodního práva apod. (možnost volit mezi obory orientované „literárně“ nebo „právně“ nabízí například Filozofická fakulta Jihočeské univerzity (JČU)). Ačkoli lze hispanistiku studovat jako jednooborové studium, většinou se doporučuje u jazykově orientovaných oborů sudovat je buď spolu s jiným oborem v rámci studia dvouoborového, nebo je svázat s oborem ze zcela jiné oblasti, kde by se dala dobře uplatnit právě důsledná znalost jazyka (právo, ekonomie, historie, politologie atd.). Téměř samozřejmostí je na většině škol možnost pokračovat ve studiu hispanistiky také v některém z navazujících magisterských oborů. Podrobné studium španělštiny zpravidla poskytují spíše filozofické fakulty, nicméně tento jazyk se dá, podobně jako jiné, studovat například i na fakultách pedagogických nebo v rámci iberoamerických studií.

Aktuální přehled studia pro rok 2016/2017 na Jobs.cz

Další vysoké školy

Předměty

V rámci studia hispanistiky se studenti setkávají s předměty zaměřenými především na obecnou jazykovědu, latinu, právo, teorii literatury, fonetiku španělštiny a její mluvnici, dále na dějiny španělského jazyka i literatury, dějiny španělské kultury, případně i na dějiny literatury a kultury hispanoamerické. Kupříkladu na Filozofické fakultě UK si v rámci povinně volitelných kurzů na oboru Hispanistika lze vybrat z předmětů, jako je Katalánština, Soudobé teorie společnosti, Kapitoly z latinskoamerické dramatiky druhé poloviny 20. století, Úvod do translatologie atd. Mezi povinně volitelnými předměty oboru Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod, který se vyučuje na JČU v Českých Budějovicích, lze zase najít například Marketing a podnikání ve španělštině, Španělštinu v právních textech, Korespondenci ve španělštině, Korektivní fonetiku a jiné.

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru hispanistiky je zpravidla schopen ovládat španělštinu na dobré úrovni, čímž se značně zvyšuje možnost prosadit se na pracovním trhu. Absolventi tohoto oboru se často dobře uplatňují v redakcích, překladatelstvích, ve sféře cestovního ruchu (například jako delegáti či pracovníci cestovních agentur), v různých neziskových organizacích či podnicích zaměřených na mezinárodní spolupráci apod. Navazující filologické studium pak studentům přináší možnost vykonávat povolání učitele či lektora jazyků v jazykových agenturách, uplatňují se jako tlumočníci či překladatelé, ale zaměstnání mohou najít i v organizacích spjatých s vydáváním knih atd. Pakliže se studenti po dobu studia zaměřovali spíše na právní oblasti, pak se dobře uplatňují například jako asistenti či samostatní právní referenti na nižších a středních pozicích v soukromém sektoru i ve státní správě. Uplatnění ale mohou najít i v mezinárodních organizacích.

Kde lze španělštinu studovat

 • FILOZOFICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ

  Program: Filologie

  Nevíte, co studovat? Vyzkoušejte náš test „Kam na vysokou školu“!

  tlacitko.png

  Obor: Španělský jazyk a literatura (jednooborové a dvouoborové bakalářské studium)

  Obor: Španělský jazyk a literatura (dvouoborové magisterské studium)

 • FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

  Program: Filologie

  Obor: Hispanistika (jednooborové a dvouoborové bakalářské studium)

  Program: Překladatelství a tlumočnictví

  Obor: Španělština pro mezikulturní komunikaci (jednooborové bakalářské studium)

 • FILOZOFICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

  Program: Filologie

  Obor: Španělský jazyk a literatura (jednooborové a dvouoborové bakalářské studium)

  Obor: Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (jednooborové bakalářské studium)

  Obor: Románská filologie: specializace španělský jazyk (dvouoborové bakalářské studium)

 • FILOZOFICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

  Program: Filologie

  Obor: Španělština ve sféře podnikání (jednooborové bakalářské studium)

  Obor: Španělský jazyk a literatura (dvouoborové bakalářské studium)

 • FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

  Obor: Španělská filologie (jednooborové a dvouoborové bakalářské studium)

Zdroje:
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (web)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (web)
Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (web)
Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě (web)
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (web)Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu jednatele serveru VysokeSkoly.cz zakázáno. ISSN 1214-4312

Copyrights: VysokeSkoly.cz
Design:divDesign.cz
2000 - 2016