Profesoři na prázdninách

Celý rok se připravují na přednášky, chystají testy a zadání seminárních i bakalářských a diplomových prací, jezdí na konference, píší vědecké články a jsou uháněni studentkami a studenty kvůli zápočtům. Co ale dělají vysokoškolští pedagogové o prázdninách? Jak tráví zasloužené volno? Odpovědi vás leckdy překvapí.

Hory aktivit

Nikoho asi nepřekvapí, že vysokoškolští vyučující jsou i o prázdninách velmi vytíženi. Jak říká prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr., který působí na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF UPOL: „Na dovolené jsem nebyl asi tak třicet let. Teď se to ale změní, protože mám čtyřletého syna a s ním na rodinnou dovolenou jezdit budu, nejspíš s manželčinými kamarádkami někam na chatu v ČR.“ Zajímavé je, že většina z učitelů preferuje aktivní či poznávací dovolenou před prostým ležením u moře. Výjimky ale existují – jedním z těch, kdo potvrzuje pravidlo je profesor JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, PhD. z Katedry politologie FSS MU v Brně. „Mám rád kombinaci obojího,“ odpovídá na otázku zda preferuje aktivní či pasivnější způsob odpočinku. „Chvíli se „válet“ a pak jezdit na poznávací cesty nebo procházet okolí.“

V rámci oblíbených českých destinací převažují hory či podhůří. Vzhledem k tomu, že se valná většina univerzit nachází ve velkých městech, je logické, že chtějí jejich ruchu uniknout a odpočinout si co nejdál od přecpané MHD a hromady turistů na ulicích.

Vyčistit si hlavu

Duševní hygiena je v dnešní uspěchané době potřeba. A zvlášť pro ta povolání, která „pracují hlavou“. Co pomáhá pedagogům vypnout či spíše přepnout mozek a pročistit ho od běžných starostí a stresu?

„Hlavu si nejlépe vyčistím při práci na zahrádce, posezením s přáteli nebo u hezké knížky,“ konstatuje Ing. Lena Mlejnková z Katedry cestovního ruchu Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze.

„Rodina, sport, pes,“ odpovídá třemi slovy docent Ing. Tomáš Kušta, Ph.D., proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze.

„V tomto směru je pro mě ideální se nějak pořádně rozhýbat a pak si posedět u piva s lidmi, se kterými si rozumím a nemusím řešit nic momentálně nepříjemného. S tím pohybem mi to ale v poslední době moc nevychází a chci to napravit,“ přiznává profesor JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. z FSS MU v Brně.

„Spánkem,“ dává najevo své preference profesor PhDr. Marcel Arbeit, Dr. z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPOL.

Pokud jde o čtení literatury, převažuje u vyučjících ta odborná nad beletrií. Někteří z nich s mírným smutkem připouští, že na jiné než odborné knihy nemají čas.

Ready for the next year

Během léta je třeba se dobře připravit na další akademický rok. Jak to řeší peadgogové a v čem jejich příprava spočívá? A co bakalářské a jiné práce? Uhánějí oni studenty nebo někdy i studenti je? Například Ing. Václav Štícha, Ph.D. z Katedry lesnických technologií a staveb Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze konstatuje, že spíše uhání on studenty, než oni jeho. Tak je to ostatně asi ve většině případů. Štícha pak dodává, že je důležité si před začátkem nového semestru dobře odpočinout a nabrat nové síly. To může ostatně platit nejen pro pedagogy, ale i pro studenty.

Další články k tématu

Jak naložit s nejdelšími prázdninami života

Jak naložit s nejdelšími prázdninami života

Prázdniny kdekoli Ať už budou v Římě, v Londýně, v Paříži či kdekoli jinde, hlavní je, že můžete cestovat. Můžete cestovat kam chcete a kdy chcete. Vaši rodiče a prarodiče rozhodně takové štěstí neměli, vycestovat v dobách komunismu do západních zemí bylo nadmíru složité a málokomu se to i po zdlouhavém obíhání úřadů všeho druhu povedlo. Další výhodou cestování v dnešní …

číst více
Věda a výzkum

Věda a výzkum

věda a výzkum tvoří nedílnou součást činnosti českých vysokých škol a univerzit, které pro tuto oblast zřizují specializovaná oddělení vědy a výzkumu, vědecko-výzkumná pracoviště a školicí střediska vysoké školy také na základě zákona o vysokých školách zřizují vědeckou radu (na neuniverzitní vysoké škole se jí říká akademická rada), jejímiž členy jsou významní představitelé oborů, v nichž vysoká …

číst více

Soutěž Lidskoprávní diplomka

Liga lidských práv vyhlašuje letos již druhý ročník soutěže Lidskoprávní diplomka. Každý student či absolvent, který napsal a obhájil závěrečnou práci zaměřenou na lidská práva, ji může přihlásit do soutěže a po odborném hodnocení získat i finanční odměnu. Bakalářská, diplomová, rigorózní či dizertační práce musí být úspěšně obhájena v období od 1. října 2011 do 30. září 2012 na některé z českých …

číst více
Správné citování není jen slušnost, ale i zákonná povinnost

Správné citování není jen slušnost, ale i zákonná povinnost

Asi málokterý student je tak inteligentní a sečtělý, že by dokázal zpracovat jakékoli zadání na odbornější téma bez pomoci související literatury či jiných zdrojů. Většina z nás proto sahá po knihách, případně brouzdá na stránkách internetu, aby nalezla vše potřebné. Pokud však ve své práci, ať už seminární nebo diplomové, využíváme myšlenku jiného autora, musíme tuto …

číst více