Druhá šance: přijetí bez přijímaček na FEKT VUT

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) VUT v Brně vyhlásila druhou šanci pro studenty, kteří se chtějí přihlásit na vysokou školu. Studenti si mohou na fakultu podávat přihlášky od 15. 6. do 10. 8. 2010. Druhé kolo přijímacího řízení je určené pro studenty, kteří splní některou z podmínek pro přijetí bez přijímací zkoušky. Novinkou je také možnost být přijat na základě výsledků z Národních srovnávacích zkoušek společnosti SCIO.

Výhodou tohoto druhého kola je, že si studenti mohou „vybrat“, které z nastavených kritérií pro přijetí splní, a které je pro ně nejvýhodnější. Od absolutoria přípravného kurzu na fakultě s výborným hodnocením, přes průměr známek na střední škole, dobrý výsledek u maturity, až ke splnění kritérií u Národních srovnávacích zkoušek.

„Chceme být opravdu variabilní a co nejvíce otevření studentům. Chceme také podpořit ty studenty, kteří dosáhli vynikajících výsledků v olympiádách, soutěžích a dalších aktivitách, i ti mají možnost dostat se na naši fakultu bez přijímacích zkoušek,“ vysvětluje manažer vztahů s veřejností FEKT Jiří Wagner.

Více informací mohou zájemci o studium získat na prijimaci-rizeni@feec.vutbr.cz: nebo na www.feec.vutbr.cz..

Zrdoj: Tisková zpráva FEKT VUT

Další články k tématu

Pět fakult Univerzity Pardubice stále přijímá přihlášky

Pět fakult Univerzity Pardubice stále přijímá přihlášky

Pět fakult Univerzity Pardubice vypisuje drhuá kola přijímacích řízeních do vybraných studijních oborů. Jedná se především o bakalářské studijní programy. Počet přijatých uchazečů nelze garantovat, fakulty pouze doplňují stavy. Fakulta ekonomicko-správní přijímá přihlášky do 31. července, a to do programu Systémové inženýrství a informatika. Uchazeči jsou přijímání bez přijímacích zkoušek. Na Fakultu filozofickou se můžete hlásit do 6. srpna …

číst více
Univerzita Tomáše Bati vyhlašuje 2. kolo přijímaček

Univerzita Tomáše Bati vyhlašuje 2. kolo přijímaček

Jestli jste pohořeli u přijímaček na vysokou, máte druhou šanci. Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně přijímá studenty i nadále. Dostupné jsou jak dva bakalářské obory, tak i jeden doktorský. Bakalářské obory: Němčina pro manažerskou praxi – konec přihlášek 16. 8. 2014. Podmínkou přijetí je maturitní zkouška z německého jazyka, kterou lze v rámci přijímacího řízení nahradit certifikátem z německého jazyka minimálně …

číst více
Přihlášky na zdravotnický obor na ČVUT až do 23. října!

Přihlášky na zdravotnický obor na ČVUT až do 23. října!

Díky nové akreditaci nabízí Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT možnost zahájit ještě letos kombinované magisterské studium. Až do 23. října 2010 mohou zájemci podávat přihlášky ke studiu v magisterském oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví, v němž získají znalosti potřebné pro řídící a organizační funkce ve zdravotnictví. Absolventi tohoto studijního oboru získají stejným dílem vzdělání v ekonomicko-manažerské, inženýrské i medicínské oblasti. Podmínkou …

číst více
Přehled druhých kol přijímacího řízení v roce 2013

Přehled druhých kol přijímacího řízení v roce 2013

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Bakalářské obory: Informatika, Multimedia v ekonomické praxi, Podnikové informační systémy, Matematické metody v ekonomii, Sociálně-ekonomická demografie, Statistické metody v ekonomii, Statistika a ekonometrie Přihlášky do 30. 6. 2013 – druhé kolo přijímacího řízení kromě oboru Multimedia v ekonomické praxi Přihlášky do 31. 8. 2013 – pouze pro obor Podnikové informační systémy Více informací České vysoké učení technické v Praze …

číst více