Přihlášky na zdravotnický obor na ČVUT až do 23. října!

Díky nové akreditaci nabízí Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT možnost zahájit ještě letos kombinované magisterské studium.

Až do 23. října 2010 mohou zájemci podávat přihlášky ke studiu v magisterském oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví, v němž získají znalosti potřebné pro řídící a organizační funkce ve zdravotnictví. Absolventi tohoto studijního oboru získají stejným dílem vzdělání v ekonomicko-manažerské, inženýrské i medicínské oblasti.

Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu a zaměstnání v oboru nebo v oboru příbuzném, případně potvrzení o absolvování 3leté praxe, rovněž v oboru nebo v oboru příbuzném. O přijetí ke studiu bude rozhodnuto na základě motivačního pohovoru, který proběhne 26. října.

Kompletní informace o tomto oboru a podmínkách přijetí lze nalézt na webových stránkách Fakulty biomedicínského inženýrství www.fbmi.cvut.cz.

Zdroj: Tisková zpráva ČVUT


kavanluc@gmail.com

Další články k tématu

Druhé kolo na ČVUT

Druhé kolo na ČVUT

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení. Přihlášky do bakalářského studia se podávají elektronicky prostřednictvím http://prihlaska.cvut.cz do 15. srpna 2016 do následujících tříletých bakalářských studijních oborů:  Biomedicínský technik  Biomedicínská informatika  Informační a komunikační technologie v lékařství  Radiologický asistent  Zdravotnický záchranář  Zdravotní laborant  Plánování a řízení krizových situací Více informací zde …

číst více
Novinka ČVUT - obor Krajinářská architektura - přijímá přihlášky

Novinka ČVUT - obor Krajinářská architektura - přijímá přihlášky

Děkan Fakulty architektury Českého vysokého učení technického vyhlásil přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 do bakalářského studijního oboru Krajinářská architektura v rámci stejnojmenného studijního programu. Přihlášku lze podat elektronicky na adrese www.prihlaska.cvut.cz, a to nejpozději do 15. června 2015. Nejdéle do 19. června 2015 je pak nutné odevzdat osobně nebo zaslat poštou také vytištěnou a podepsanou elektronickou přihlášku včetně …

číst více