Přihláška na VŠ - vyplnění složenky

Vyplnění složenky k přihlášce na vysokou školu je tradiční noční můrou všech maturantů. Abychom vám ušetřili nervy, nabízíme vám přehlednou instruktáž krůček po krůčku.

Vyplnění složenky k přihlášce na vysokou školu je tradiční noční můrou všech maturantů. Abychom vám ušetřili nervy, nabízíme vám přehlednou instruktáž krůček po krůčku.

**Krok první: Kde seženu složenku, kolik stojí, jaký typ si opatřit? ** Složenku si vyzvednete na poště a formulář je zdarma. Pro odeslání platby za přijímačky potřebujete Poštovní poukázku (tj.složenku) typu A. Radši si vezměte i pár rezervních. Až budete chtít složenku na poště zaplatit, počítejte s částkou 20Kč za zprostředkování služby.

Krok druhý: Vyplnění složenky Pro naši potřebu se budeme zajímat pouze o přední část složenky. (Zadní stranu ignorujte.) Skládá se ze tří částí. Úplně vlevo se nachází kontrolní ústřižek – doklad o zaplacení, který nakonec připojíte k přihlášce. Shrnete v něm informace obsažené na celém formuláři. Do prostředního dílu složenky vypište adresu školy (najdete ji např. v Učitelských novinách). Část vpravo náleží informacím o účtu, na který má částka dojít. Vpravo dole potom vyplníte svoje iniciály. Vzor vyplněné složenky typu A najdete na: http://www.cpost.cz/…/media-type/ html/user/anon/pa­ge/default.psml/js_pa­ne/produkty;jses­sionid=d8f5440b­AAADEi6 7tN5nuetX=IBet­w?show_title=1&ksid=4­8&docid=359&pgty­p=S.

**Krok třetí: Kde může nastat zmatek? **

  • Celou složenku vyplňujte čitelně, tiskacím písmem, nejlépe modrou nebo černou propiskou.
  • Do kolonky Účel platby vepište třeba „Poplatek za přijímací řízení“ (když se to nevejde, zkraťte slovo „řízení“ na „říz.“).
  • Částka se vyplňuje co nejblíže předtištěnému symbolu „Kč“ nebo „h“, aby tam už nikdo nemohl nic vepsat. Pro jistotu prostor před námi vepsanou částkou ještě vodorovně proškrtneme.
  • Do kolonky „Slovy“ vepíšete slovy (tentokrát psacím písmem) celou částku, a to bez mezer. Čili se tam nejčastěji objeví nápis „pětset“. Prostor kolem vámi vepsaných slov opět vodorovně proškrtněte.
  • Kód banky je číslo uvedené za lomítkem v čísle celého účtu. Např. pro Českou spořitelnu je to tedy 0800.
  • V Učitelských novinách nebo na stránkách školy najdete číslo účtu. Je-li tam uveden i Variabilní či Konstantní symbol, musíte uvést na složence i je!!
  • Variabilní symbol v prvé části složenky zarovnejte vpravo.

Ještě pár tipů Platí pravidlo jedna přihláška – jedna složenka. Bohužel tedy nejde posílat peníze za více přihlášek skrz jednu složenku, i když jde o dva obory na téže fakultě. Kontrolní ústřižek si před nalepením na přihlášku okopírujte a pečlivě ho uschovejte; to pro případ, že by se přihláška ztratila v poště. Přihlášku samotnou posílejte doporučeně – tzn. že musíte před odesláním vyplnit Podací lístek. Ten získáte zdarma na poště nebo si ho můžete stáhnout na této adrese:
http://www.cpost.cz/…peed/portal/ media-type/html/user/a­non/page/defau­lt.psml/js_pa­ne/kestazeni;jses­sionid=d8f5 440­bAAAAAe+yi1×nnXmo=A­oaLg. Za doporučené zaslání přihlášky čekejte platbu 22Kč. Ale vyplatí se to – je to doklad, že jste vše odeslali včas.

Věřím, že s tímto návodem bude vyplnění složenky hračka, tak zlomte vaz!

Zdroj: www.ceskaposta.cz.


kavanluc@gmail.com

Další články k tématu

Přehled pražských soukromých škol, které ještě přijímají přihlášky

Přehled pražských soukromých škol, které ještě přijímají přihlášky

Na studium na soukromé vysoké škole hledí někteří maturanti tak trochu „skrz prsty“. Ve skutečnosti k tomu často není důvod – studium na soukromé škole už dávno neznamená, že jste ztroskotali při snaze dostat se na školu státní, že vám studium nedá žádnou námahu nebo že se vám nedostane příliš kvalitního vzdělání. Ve skutečnosti je studium na …

číst více

Jak vyplnit přihlášku na vysokou?

První a nejzásadnější věcí v podávání přihlášky – zjistěte si stav, jaký panuje na vámi vybrané vysoké škole, jaký typ přihlášky požadují, jaký je poplatek a jaká potvrzení a jaké dokumenty je třeba k přihlášce přiložit. Přihlašování online Nejčastěji se v zápolení o své místo na vysoké škole setkáte s elektronickou verzí přihlášky. Špatná zpráva – každá škola si ji připravuje podle …

číst více