Přehled 2. kol přijímacího řízení

Pokud jste nestačili v řádném termínu podat přihlášku na vysokou školu, nebo si další studium rozmysleli až teď, nezoufejte. Řada škol otevírá druhá kola přijímacího řízení. Následující řádky vám představí obory, kam se ještě můžete přihlásit.

Mnohé školy otevírají druhá kola přijímacího řízení, zejména z důvodu nenaplnění kapacity oborů. Níže vám představíme některé z oborů, na které se stále můžete přihlásit. Výčet není vyčerpávající, protože některé školy otevírají druhá a další kola až později.

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta strojní přijímá přihlášky do 13. června. A to na obory Strojírenství, Teoretický základ strojního inženýrství a Výroba a ekonomika ve strojírenství.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Pedagogická fakulta stále nabízí možnost přihlásit se do oboru Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro mateřské školy. Učinit tak můžete do 15. června 2014.

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta otevírá ve 2. kole přijímacího řízení například obory Astrofyzika, Počítačová technika a její aplikace nebo Archeologie. Podat můžete přihlášku do 1. července.

Matematický ústav zase čeká na další uchazeče do oborů Obecná matematika nebo například Aplikovaná matematika. Přihlášky podávejte do 25. července.

obrazek1

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta výrobních technologií a managementu otevírá ve druhém kole například obory Strojírenská technologie či Energetika. Přihlášky podávejte do 25. srpna 2014.

Fakulta zdravotnických studií přijímá přihlášky do 18. července 2014. Přihlásit se můžete ke studiu na porodní asistentku nebo třeba všeobecnou sestru.

Filozofická fakulta čeká na vaše přihlášky do 18. srpna 2014. Studovat můžete například archivnictví a spisovou službu, filozofii a historii, nebo třeba dokumentaci památek.

Pedagogická fakulta vyhlásila druhé kolo přijímaček například v oborech Český jazyk a literatura + Filosofie, Hudební výchova či Výtvarná výchova pro pomáhající profese. Na vaše přihlášky čeká do 18. srpna 2014.

Přírodovědecká fakulta přijímá přihlášky taktéž do 18. srpna. Studovat můžete kupříkladu geografii střední Evropy, biologii nebo aplikované nanotechnologie.

Univerzita Karlova v Praze

Filozofická fakulta otevírá 2. kolo pro bakalářský obor Japonská studia. Přihlášku je možné podat do 6. června.

Katolická teologická fakulta nabízí ve 2. kole přijímacího řízení obory Teologie, Obecná teorie a dějiny umění a vědy a Historické vědy. Přihlášku ke studiu podejte do 17. července 2014.

Univerzita Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta nabízí ve 2. kole obory Matematika, Geologie či Biochemie. Přihlášky podávejte do 15. července.

budik

Vysoká škola ekonomická

Fakulta informatiky a statistiky přijímá přihlášky do všech oborů do 30. června.

Fakulta podnikohospodářská přijímá přihlášky do 10. června. Konkrétně se můžete hlásit na obory Podniková ekonomika a management (Экономика предприятия и менеджмент) a Corporate Finance and Management.

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta strojní otevírá 2. kolo přijímacího řízení například v oborech Stavební inženýrství nebo Geodézie a kartografie. Přihlášky můžete podat do 15. července.

Západočeská univerzita v Plzni

Pedagogická fakulta do 10. srpna přijímá dodatečné přihlášky na oboru Učitelství pro mateřské školy.

Fakulta zdravotnických studií dodatečně nabírá uchazeče do programu Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví. Přihlásit se můžete do 18. července 2014.

Zdroj informací: webové stránky jednotlivých fakult Zdroj obrázků: freeimages.com


havlovalaura@gmail.com

Další články k tématu

VŠ, kde ještě berou přihlášky

VŠ, kde ještě berou přihlášky

Pokud vás nevzali na vaši vysněnou školu, nebo jste se teprve teď rozhodli pro akademickou kariéru, nezoufejte. Přestože školáci už zasedli do lavic, některé vysoké školy ještě drží opozdilcům otevřené dveře. S podáním přihlášky ale příliš neotálejte, času do začátku výuky moc nezbývá! Technická univerzita v Liberci Na Ústavu zdravotnických studií nově otevřený obor Zdravotnický záchranář dává …

číst více
Přehled druhých kol přijímacího řízení v roce 2013

Přehled druhých kol přijímacího řízení v roce 2013

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Bakalářské obory: Informatika, Multimedia v ekonomické praxi, Podnikové informační systémy, Matematické metody v ekonomii, Sociálně-ekonomická demografie, Statistické metody v ekonomii, Statistika a ekonometrie Přihlášky do 30. 6. 2013 – druhé kolo přijímacího řízení kromě oboru Multimedia v ekonomické praxi Přihlášky do 31. 8. 2013 – pouze pro obor Podnikové informační systémy Více informací České vysoké učení technické v Praze …

číst více