Přehled akademických titulů a jejich správný pravopis

Ph.D., DrSc., Bc. – nejste si jisti, o co jde? Abyste se vyhnuli obvyklým trapasům, připravili jsme pro vás přehled akademických titulů používaných v České republice.

Po absolutoriu příslušné vysoké školy získávají absolventi právo užívat akademické tituly. Akademický titul je součástí jména. Stojí za připomínku, že nositel titulu se představuje ve společenském styku pouze svým jménem a příjmením, titul se přítomní dozví z předané vizitky. Pokud však představuje nositele titulu třetí osoba, uvede pouze nejvyšší dosažený titul představovaného. Ženy s titulem oslovujeme vždy v přechýleném tvaru (př. paní inženýrko, paní doktorko apod.)

Jaké akademické tituly, vědecké hodnosti a další užívané vědecko-pedagogické tituly se v ČR vyskytují a jaké je jejich správné psaní?

Akademické tituly, které se píšou před jménem (při psaní v textovém editoru nezapomínáme za tečkou udělat mezeru)

  • zkratky akademických titulů jsou v češtině ustálené

Bc. – bakalář – první stupeň univerzitní hodnosti BcA. – bakalář umění – absolvent bakal. stud. programu v oblasti umění Mgr. – magistr – absolvent vysokoškolského studia na univerzitách,
bohosloveckých a uměleckých vysokých školách (2. stupeň
VŠ vzdělání) MgA. – magistr umění – absolvent magisterského stud. programu v oblasti umění
(2. stupeň VŠ vzdělání) Ing. inženýr absolvent vysokoškolského studia na technických,
ekonomických a zemědělských školách (2. stupeň VŠ vzděl.) Ing. arch. – inženýr architekt – absolvent architektury (2. stupně VŠ vzdělání) MUDr. – doktor medicíny – absolvent lékařské fakulty MDDr. – zubní lékař – absolvent studijního programu zubní lékařství MVDr. – doktor veterinární – absolvent vysoké školy veterinární
medicíny JUDr. – doktor práv – titul získá Mgr. abs. právnické fakulty po obhajobě rigorózní
práce
a složení rigorózní státní zkoušky PhDr. – doktor filozofie – titul získá Mgr. v oblasti humanitních věd, pedagogických a
společenských věd, po obhajobě rigorózní práce a vykonání
státní rigorózní zkoušky PharmDr. – doktor farmacie – titul získá Mgr. farmacie po obhajobě rigorózní práce a složení
rigorózní státní zkoušky RNDr. – doktor přírodních věd – titul získá Mgr. abs. přírodovědeckých fakult po obhajobě
rigorózní práce a složení rigorózní státní zkoušky PaedDr. – doktor pedagog. věd – (titul se již neuděluje) ThLic. – licenciát teologie – titul v teolog. stud. programech, získá Mgr. po obhajobě
rigorózní práce a složení státní rigorózní zkoušky (oblast
katolické teologie) ThDr. – doktor teologie – titul v teolog. stud. programech, získá Mgr. po obhajobě
rigorózní práce a složení státní rigorózní zkoušky (mimo
oblast katolické teologie)

Vědecké hodnosti, které se píšou za jménem (jméno a titul se oddělují čárkou) Ph.D. – doktor filozofie (vědecká hodnost, udělená po obhajobě disertační práce a vykonání
doktorské zkoušky) Th.D. – doktor teologie (vědecká hodnost v oblasti teologie, obdobně jako Ph.D.) CSc. – kandidát věd (v současné době se již neuděluje) DrSc. – doktor věd (dnes se již neuděluje)

Jiné tituly

  • jiné tituly zkracujeme stejným způsobem jako ostatní zkratky

dr. h. c. – doctor honoris causa (čestný doktorát), psáno za jménem, odděluje se
čárkou prof. – profesor – získaný po profesorském řízení (psáno před jménem a před všemi
tituly) doc. – docent – získaný po habilitačním řízení (psáno před jménem a před všemi
tituly) Zdroje:
Pravidla českého pravopisu. Olomouc, 2003.
Meško, D.-Katuščák, D.-Findra, J.: Akademická příručka. Martin, 2006.

Další články k tématu

Krok po krůčku: Jak vystupovat u maturity

Šaty dělají člověka Je to pravda odvěká – a přitom se na ni tak často zapomíná. Sami sebe bychom ale neměli chápat jen jako věšák na oblečení. Ať už se nám to líbí nebo ne, náš způsob oblékání vypovídá něco i o nás samých. A v tak významný den, jakým maturita bezpochyby je, se rozhodně vyplatí dát si záležet! Maturita, …

číst více
Jak si zlepšit paměť a koncentraci? Jděte na to přes žaludek

Jak si zlepšit paměť a koncentraci? Jděte na to přes žaludek

Pulty obchodů, lékáren i drogerií dnes doslova přetékají stohy nejrůznějších přípravků, které proklamují pozitivní účinky na paměť či koncentraci. Mnohé z užitečných látek, minerálů a vitamínů, které tyto preparáty obsahují, ale najdete také v běžných potravinách. Proč se tedy jednou neučit, a ještě se přitom dobře a zejména smysluplně nenajíst? Jak nejlíp nakrmit mozek i nervy Glukóza Při učení …

číst více

SERVIS PRO MATURANTY: ČAS

Problém nedostatku času se u člověka začne objevovat většinou už po ukončení docházky mateřské školky. Čím starší jsme, tím je to horší, a proto už nyní, v lednu, by si maturanti měli rozvrhnout drahocenný čas, kterého v následujícím období bude kritický nedostatek. Pokud už máte vybranou vysokou, případně vyšší odbornou školu, na kterou se budete hlásit, začněte si …

číst více
Anketa mezi učiteli: co si myslí o nové maturitě?

Anketa mezi učiteli: co si myslí o nové maturitě?

Osloveným pedagogům jsme položili tři otázky: Souhlasíte se zavedením nové maturity? Proč ano/ne? Ing. Drahomíra Rancová, Gymnázium a SOŠ Rokycany (učitelka chemie a dříve i fyziky, pedagožkou od roku 1984, ředitelkou od roku 2000): Určitě souhlasím, kdyby se vše dotáhlo do konce rozumně a včas, myslím, že by státní matuirty ušetřily práci středním i vysokým školám i kontrolním …

číst více