Pracovní agentury

Chystáte se využít služeb pracovní agentury? Pročtěte si svá práva a povinnosti a zajistěte si tak pohodlný vstup do nového zaměstnání. Provedeme vás zprostředkovateli práce na území České republiky a upozorníme vás na kritéria, kterými se agentury od sebe odlišují.

Zprostředkování práce pracovními agenturami je upraveno zákonem č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Podmínky

Práci může zprostředkovávat pouze agentura práce, která má k této činnosti licenci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí si lze ověřit, zda agentura má povinnou licenci, na jejímž základě je oprávněna zprostředkovat klientovi práci v zahraničí.

Seznam povolení agentur práce v ČR naleznete zde.

Nalezení práce je v ČR zdarma

 • pracovní agentura, která působí v České republice, nesmí od klientů vyžadovat žádný poplatek za nalezení (zprostředková­ní) práce
 • při zprostředkování zaměstnání jsou zakázány jakékoliv srážky ze mzdy nebo z jiné odměny poskytované zaměstnanci za vykonanou práci ve prospěch agentury nebo uživatele
 • odlišná pravidla mohou platit v jiných zemích, ale ve většině zemí EU je zajištění práce zdarma
 • platbu může agentura práce požadovat za další služby, související např. s dopravou nebo s ubytováním, které agentura svému klientovi sjedná na první dny či týdny v pobytu v cílové zemi
 • pokud agentura vybírá od klientů tzv. registrační poplatek, je nutné si zjistit, jaké konkrétní služby vám poskytne

Podobné články na serveru VysokeSkoly.cz:
Možnosti uplatnění absolventů na trhu práce
Kde hledat zaměstnání
Celoživotní vzdělávání

Výběr agentury (kritéria) a následné jednání

 • ověření historie pracovní agentury a délky jejího působení v České republice
 • počet poboček v zahraničí
 • prostředí domluvených schůzek (solidnost pracovní agentury)
 • informační a propagační materiály o pracovních aktivitách agentury
 • detailní a transparentní informace o budoucím zaměstnavateli v zahraničí nebo o zázemí firmy, kde má být zaměstnán, již při sjednávání konkrétních pracovních podmínek
 • rozlišování pracovních agentur a agentur práce (viz sekce Kde hledat zaměstnání), vyjasnění si, zda klient uzavírá pracovně právní vztah přímo s agenturou nebo se svým budoucím zahraničním zaměstnavatelem
 • pročtení smlouvy a ověření, zda se agentura skutečně zavazuje k zprostředkování konkrétního zaměstnání
 • některé agentury klientům zajišťují ubytování, pomáhají s řešením prvotních administrativních kroků nebo s otevřením bankovního účtu

Podobné články na serveru VysokeSkoly.cz:
Sekce Ústní pohovor

Praktický postup

Jednání s personální agenturou

 • reakce na konkrétní pracovní nabídku na pracovním serveru
 • zaslání osobního (strukturovaného) životopisu a průvodního dopisu
 • informování personální agentury o případných omezeních a nárocích – datum nástupu, plat ad.
 • kontaktování ze strany personální agentury a pracovní nabídky
 • pohovor v personální agentuře
 • zaslání materiálů kandidáta k potenciálnímu zaměstnavateli
 • reakce zaměstnavatele a případný výběrový pohovor
 • uzavření pracovní smlouvy mezi kandidátem a uchazečem

Podobné články na serveru VysokeSkoly.cz:
Personální agentury: k čemu jsou?
Kteří absolventi nejvíce vydělají?
Je důležitější praxe, nebo další studium?
Nejdu na VŠ, kam teď?

Orientace v pracovních agenturách

Personální agentury – odlišnosti:

 • typy nabízených služeb
 • pole působnosti
 • obor a specializace
 • typ nabízených pracovních míst

Další informace

Zdroje:

Zdroj foto:

 • stock.xchng

Další články k tématu

Kde hledat zaměstnání

Kde hledat zaměstnání

Zaměstnání zprostředkovávají Úřady práce Právnické nebo fyzické osoby, pokud mají povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání (agentury práce) Úřady práce a agentury práce spolupracují při řešení situace na trhu práce Zákony: Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Seznam povolených agentur práce v ČR Úřad práce Provádí zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání Poskytuje fyzickým osobám a zaměstnavatelům poradenské, …

číst více
Možnosti uplatnění absolventů na trhu práce

Možnosti uplatnění absolventů na trhu práce

Nejlepší pozici na trhu práce zastávají vysokoškolsky vzdělaní uchazeči o zaměstnání. Počet absolventů vysokých škol se přitomstále zvyšuje. Uplatnění absolventů největší: absolventi lékařských a zdravotnických oborů, právníci, pedagogové, absolventi technických oborů nejmenší: absolventi zemědělských a přírodovědeckých fakult, ekonomických oborů (nedostatek zkušeností a velký počet absolventů), oblast gastronomie (chybí praxe a motivace) Pokles v uplatnění zaznamenávají: přírodovědné, ekonomické, technické obory …

číst více

Přemýšlím, jak nás viděli naši učitelé, říká mladá učitelka

Podle čeho sis vybírala vysokou školu? Byla Ostravská univerzita automaticky tvojí volbou, nebo jsi chtěla původně jít jinam? Měla jsem ještě další dvě přihlášky na vysokou, ale obě v podstatě na stejný obor. Chtěla jsem jít dělat filosofii a historii do Olomouce, i když nevím co bych dneska s touto kombinací dělala, protože to nebyl učitelský obor. Proč ses …

číst více
Brněnský majáles: fotoreportáž

Brněnský majáles: fotoreportáž

Už v odpoledních hodinách při koncertu Vypsané fixy byla pod pódiem hlava na hlavě. Na ochozu zatím prezentovaly svou činnost místní studentské organizace. Soutěž o krále majálesu započala silovým kláním, tedy přetahováním lanem. Kandidáti Mendlovy univerzity a VUT se svými týmy tahali a tahali až lano přetrhli. Druhá stage v natěsnaném klubu Favál se nesla v duchu horkého vydýchaného vzduchu. …

číst více