POROVNÁNÍ OBORŮ: Mezinárodní vztahy na soukromých školách

Mezinárodní vztahy patří mezi nejatraktivnější obory. Lákají vás jazyky a politika? Vidíte svou kariéru v diplomacii? Podívejte se, jaká je nabídka oborů na našich soukromých vysokých školách.

Cevro institut: Politologie a mezinárodní vztahy

Charakteristika oboru
Bakalářský tříletý obor je realizován v rámci programu Politologie. Lze jej studovat prezenčně i dálkově.

Náplň studia
Kurzy by měly studenty seznámit s teorií zkoumání politiky (dějiny politického myšlení, teorie mezinárodních vztahů), výzkumem politických systémů a institucí, základními problémy soudobých mezinárodních vztahů (diplomatická praxe, bezpečnostní studia) či různými moderními přístupy k prezentaci politických idejí (politický marketing). Cílem je naučit studenty samostatnosti při analýze procesů politiky i schopnosti aplikovat je v praxi.

Požadavky k přijímací zkoušce
Přijímací řízení může mít formu písemného testu NSZ společnosti SCIO, ústního motivačního formu nebo může stačit prokázání solidního výsledku u státní maturitní zkoušky. Okruhy ke zkoušce z Politologie najdete na tomto odkazu.

Školné
Prezenční forma na semestr vyjde v bakalářském studiu na 24.500,– Kč, kombinovaná na 26.500,– Kč.

Více informací
Cevro institut

Metropolitní univerzita: Mezinárodní vztahy a evropská studia

Charakteristika oboru
Tříletý bakalářský obor je realizován v rámci programu Mezinárodní teritoriální studia. Je možné jej studovat v prezenční i kombinované for­mě.

Náplň studia
Studium by mělo nabídnout rovnoměrně vyvážené znalosti z historických, právních, ekonomických i další společenskovědních disciplín. Je zaměřeno jak na světovou, tak na tuzemskou problematiku. Součástí studia jsou dva povinné cizí jazyky a praktická příprava.

Požadavky k přijímací zkoušce
Uchazeči o kombinovanou formu studia jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek. Zájemci o prezenční studium složí test z jednoho cizího jazyka (Aj, Nj, Fj, Šj) na maturitní úrovni, který ověří jejich slovní zásobu a znalost gramatiky. Jde o test s výběrem možností s jedinou správnou odpovědí.

Pozor!
Studenti prvního ročníku mohou využít příležitosti studia v zahraničí, a to přihlášením do programu Double Degree. Díky tomuto programu mohou strávit rok studia na britské univerzitě Nottingham Trent University a získat tak po absolvování bakalářského studia dva diplomy.

Školné
Prezenční forma na semestr vyjde v bakalářském studiu na 29.000,– Kč, kombinovaná na 25.000,– Kč.

Více informací
MUP

Mezinárodní vztahy jsou stále aktuální téma

Mezinárodní vztahy jsou stále aktuální téma

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů: Mezinárodní a veřejné vztahy

Charakteristika oboru
Tříletý bakalářský obor lze studovat prezenčně i kombinovaně. Zájemci si mohou vybrat mezi obory Mezinárodní vztahy a diplomacie a Veřejná správa a public relations.

Náplň studia
Studenti se seznámí se základy společenských věd (filozofie, sociologie, právo, ekonomie), absolvují komunikativní základ (dva cizí jazyky, rétorika), základy statistiky a managementu a dále předměty dle oborové profilace (mezinárodní právo, veřejná správa, hospodářská politika).

Požadavky k přijímací zkoušce
Přijímací řízení má formu ústního pohovoru se zaměřením na ověření všeobecných předpokladů ke studiu, úroveň všeobecných znalostí, komunikačních dovedností a motivaci ke studiu. Přihlíží se také k prospěchu na střední škole, jazykovým certifikátům a praxi v oboru.

Školné
Prezenční forma na semestr vyjde v bakalářském studiu na 32.500,– Kč, kombinovaná na 31.000,– Kč.

Více informací VŠMVZ

Přečtěte si také: Speciál o oborech: Mezinárodní vzta­hy

Zdroj obrázků: stock.xchng

Další články k tématu

POROVNÁNÍ OBORŮ: Ekonomické obory na soukromých školách

POROVNÁNÍ OBORŮ: Ekonomické obory na soukromých školách

PRAHA Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. Na VŠEM můžete získat titul bakalářský, magisterský či inženýrský a MBA (Master of Business Administration). Nabízeny jsou bakalářské a magisterské studijní obory Podniková ekonomika, Komunikace a lidské zdroje, Marketing, Manažerské informační systémy a technologie/Ma­nagement firem, Konkurenční prostředí a management, Master of Business Administration a jejich specializace. Studovat lze …

číst více

POROVNÁNÍ OBORŮ: Humanitní studia – II. díl

Více než na zaměření fakulty ovšem záleží na tom, zda se nabízený program dále dělí na specializovanější obory, či nabízí jen jeden široce rozkročený obor. Ve druhém případě se studenti zpravidla profilují až v samotném průběhu studia, a tak je ideální volbou zejména pro ty, kdo ještě nejsou rozhodnuti, jakému konkrétnímu (humanitnímu) oboru by se chtěli …

číst více