POROVNÁNÍ OBORŮ: Mezinárodní vztahy na soukromých školách

Mezinárodní vztahy patří mezi nejatraktivnější obory. Lákají vás jazyky a politika? Vidíte svou kariéru v diplomacii? Podívejte se, jaká je nabídka oborů na našich soukromých vysokých školách.

Cevro institut: Politologie a mezinárodní vztahy

Charakteristika oboru
Bakalářský tříletý obor je realizován v rámci programu Politologie. Lze jej studovat prezenčně i dálkově.

Náplň studia
Kurzy by měly studenty seznámit s teorií zkoumání politiky (dějiny politického myšlení, teorie mezinárodních vztahů), výzkumem politických systémů a institucí, základními problémy soudobých mezinárodních vztahů (diplomatická praxe, bezpečnostní studia) či různými moderními přístupy k prezentaci politických idejí (politický marketing). Cílem je naučit studenty samostatnosti při analýze procesů politiky i schopnosti aplikovat je v praxi.

Požadavky k přijímací zkoušce
Přijímací řízení může mít formu písemného testu NSZ společnosti SCIO, ústního motivačního formu nebo může stačit prokázání solidního výsledku u státní maturitní zkoušky. Okruhy ke zkoušce z Politologie najdete na tomto odkazu.

Školné
Prezenční forma na semestr vyjde v bakalářském studiu na 24.500,– Kč, kombinovaná na 26.500,– Kč.

Více informací
Cevro institut

Metropolitní univerzita: Mezinárodní vztahy a evropská studia

Charakteristika oboru
Tříletý bakalářský obor je realizován v rámci programu Mezinárodní teritoriální studia. Je možné jej studovat v prezenční i kombinované for­mě.

Náplň studia
Studium by mělo nabídnout rovnoměrně vyvážené znalosti z historických, právních, ekonomických i další společenskovědních disciplín. Je zaměřeno jak na světovou, tak na tuzemskou problematiku. Součástí studia jsou dva povinné cizí jazyky a praktická příprava.

Požadavky k přijímací zkoušce
Uchazeči o kombinovanou formu studia jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek. Zájemci o prezenční studium složí test z jednoho cizího jazyka (Aj, Nj, Fj, Šj) na maturitní úrovni, který ověří jejich slovní zásobu a znalost gramatiky. Jde o test s výběrem možností s jedinou správnou odpovědí.

Pozor!
Studenti prvního ročníku mohou využít příležitosti studia v zahraničí, a to přihlášením do programu Double Degree. Díky tomuto programu mohou strávit rok studia na britské univerzitě Nottingham Trent University a získat tak po absolvování bakalářského studia dva diplomy.

Školné
Prezenční forma na semestr vyjde v bakalářském studiu na 29.000,– Kč, kombinovaná na 25.000,– Kč.

Více informací
MUP

Mezinárodní vztahy jsou stále aktuální téma

Mezinárodní vztahy jsou stále aktuální téma

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů: Mezinárodní a veřejné vztahy

Charakteristika oboru
Tříletý bakalářský obor lze studovat prezenčně i kombinovaně. Zájemci si mohou vybrat mezi obory Mezinárodní vztahy a diplomacie a Veřejná správa a public relations.

Náplň studia
Studenti se seznámí se základy společenských věd (filozofie, sociologie, právo, ekonomie), absolvují komunikativní základ (dva cizí jazyky, rétorika), základy statistiky a managementu a dále předměty dle oborové profilace (mezinárodní právo, veřejná správa, hospodářská politika).

Požadavky k přijímací zkoušce
Přijímací řízení má formu ústního pohovoru se zaměřením na ověření všeobecných předpokladů ke studiu, úroveň všeobecných znalostí, komunikačních dovedností a motivaci ke studiu. Přihlíží se také k prospěchu na střední škole, jazykovým certifikátům a praxi v oboru.

Školné
Prezenční forma na semestr vyjde v bakalářském studiu na 32.500,– Kč, kombinovaná na 31.000,– Kč.

Více informací VŠMVZ

Přečtěte si také: Speciál o oborech: Mezinárodní vzta­hy

Zdroj obrázků: stock.xchng

Další články k tématu

Speciál O OBORECH: Bezpečnostní a strategická studia

Speciál O OBORECH: Bezpečnostní a strategická studia

Bezpečnostní a strategická studia jsou relativně novým oborem – na bakalářském stupni byl poprvé otevřen v roce 2005/2006. Nabídka tohoto oboru reagovala na zapojení České republiky do bezpečnostních struktur Evropské unie i na teroristické útoky z roku 2001. Bezpečnostní a strategická studia mají velmi blízko k mezinárodním vztahům, ale také k politologii. Časté je také studovat tyto obory v kombinaci. Kde studovat Bezpečnostní …

číst více

POROVNÁNÍ OBORŮ: Humanitní studia – I. díl

Ty bychom zjednodušeně mohli rozdělit do několika skupin dle jejich zaměření: čistě humanitní, filozofické, sociálních studií, teologické, příp. pak přírodovědecké a pedagogické. První tři zmíněné skupiny si představíme v tomto díle. humanitní fakulty: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Nejstarší česká univerzita je právě tou, která nabízí rovnou celou humanitně zaměřenou fakultu, tedy Fakultu humanitních studií. Na klady a zápory …

číst více
POROVNÁNÍ OBORŮ: Žurnalistika a tvůrčí psaní na soukromých školách

POROVNÁNÍ OBORŮ: Žurnalistika a tvůrčí psaní na soukromých školách

Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s.r.o. Studijní obory: Škola nabízí dva bakalářské obory Tvůrčí psaní a publicistika (denní studium a kombinované) a Komunikace v médiích (denní studium), absolventi získávají titul BcA. Na oba obory lze navázat na navazujícím studiu, přičemž Tvůrčí psaní má tři specializace: tvůrčí psaní, literatura faktu a redakční práce. Absolventi získávají titul MgA. …

číst více
POROVNÁNÍ OBORŮ: Ekonomické obory na soukromých školách

POROVNÁNÍ OBORŮ: Ekonomické obory na soukromých školách

PRAHA Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. Na VŠEM můžete získat titul bakalářský, magisterský či inženýrský a MBA (Master of Business Administration). Nabízeny jsou bakalářské a magisterské studijní obory Podniková ekonomika, Komunikace a lidské zdroje, Marketing, Manažerské informační systémy a technologie/Ma­nagement firem, Konkurenční prostředí a management, Master of Business Administration a jejich specializace. Studovat lze …

číst více