POROVNÁNÍ OBORŮ: Humanitní studia – II. díl

Jak už jsme předeslali v předchozím díle, humanitní obory se nevyučují jen na FHS UK, ale také například na filozofických či sociálněvědných fakultách dalších škol. Humanitně zaměřené obory ale realizují také například fakulty teologické či pedagogické, které si nyní představíme. (článek byl aktualizován 1. 12. 2009)

Více než na zaměření fakulty ovšem záleží na tom, zda se nabízený program dále dělí na specializovanější obory, či nabízí jen jeden široce rozkročený obor. Ve druhém případě se studenti zpravidla profilují až v samotném průběhu studia, a tak je ideální volbou zejména pro ty, kdo ještě nejsou rozhodnuti, jakému konkrétnímu (humanitnímu) oboru by se chtěli věnovat. Nutno ovšem podotknout, že tak široký záběr studia zároveň často vyžaduje notnou dávku času i vůle.

  • teologické fakulty:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zde byste program Humanitní studia našli pod křídly Teologické fakulty. Tento program nabízí studentům v prezenční formě studia dva samostatné obory, a sice obor Pastorační asistence a Humanistika, a dále Humanistiku pouze v kombinaci s Bohemistikou a Humanistikou. Tyto dvouobory jsou realizovány společně s Filozofickou fakultou. Jádro oboru Humanistika tvoří zejména filozofie, religionistika, antropologie a psychologie, ale nechybí ani předměty věnované etice nebo latině.

Web: www.tf.jcu.cz

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Program Humanitní studia na místní Cyrilometodějské teologické fakultě nabízí jen jeden, a sice stejnojmenný obor. Na rozdíl třeba od analogického oboru na Filozofické fakultě pardubické univerzity se tento více orientuje směrem ke křesťanské filozofii a dějinám evropského humanitního myšlení. Jinak je ale, co se šíře vyučovaných oborů týče, velmi podobný.

Web: www.upol.cz

  • přírodovědné fakulty:

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

V Opavě můžete program Humanitní studia studovat v rámci Filozoficko-přírodovědecké fakulty. Studium tohoto programu je dvouoborové a můžete tu zkombinovat vždy jeden jazyk (angličtinu, němčinu či italštinu) buď s archeologií, historií, muzeologií nebo knihovnictvím. Další možností je vynechat jazyk a zvolit dvouobor Knihovnictví – Historie, Knihovnictví – Archeologie, Český jazyk a literatura s Historií, Archeologié, Muzeologií nebo Knihovnictvím. Pouze dva cizí jazyky si však vybrat nelze.

Web: www.fpf.slu.cz

  • pedagogické

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Humanitní studia lze absolvovat také v rámci pedagogických fakult, dokladem tohoto je liberecká TUL. Studovat je lze na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické, a to v rámci programu Specializace v pedagogice. Celý název oboru pak zní Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání a nebou pouze Humanitní studia v dvojkombinace s dalším učitelským oborem. Vždy si ale k němu musíte zvolit ještě další obor – jde totiž o dvouoborové studium. Dalším blízkým oborem, který se zde v rámci bakalářského prezenčního studia rovněž vyučuje, je Filozofie humanitních věd. Základ studia tvoří dějiny filozofie, etika a politická filozofie, ale ve studijním plánu programu najdete i předměty, které přesahují do dalších humanitních věd. Absolventi tohoto oboru se mohou uplatnit mj. v oblasti kultury a vzdělávání (galerie, muzea, informační a kulturní centra), ve sdělovacích prostředcích, jako pracovníci PR apod. Humanitně zaměřené obory však na této fakultě najdeme také pod hlavičkou programu Filozofie. Jedná se o obor Filozofie humanitních věd. Posluchači zde budou zprvu obeznámeni zejména s poznatky z dějin filozofie a politické a sociální filozofie, a později se mohou profilovat v některé z nabízeních oborových specializací.

Web: www.fp.tul.cz

Další články k tématu

Speciál O OBORECH: Humanitní studia

Speciál O OBORECH: Humanitní studia

Na fakulty humanitních studií se často hlásí studenti, pro něž zůstávají chemie či fyzika věčnými tabu, a nebo ti, kdo se nemohou rozhodnout, a volí tedy „nejobecnější“ směr. Co tedy vlastně studium humanitních fakult vyžaduje? O studiu Humanitní školy mohou být zvlášť pro méně vyhraněné uchazeče atraktivní v tom, že nabízejí možnost profilovat se v daném oboru až …

číst více

Co s „nepraktickými“ obory?

Dušane, můžeš nám říct, co jsi přesně studoval? Po gymnáziu jsem nastoupil na bakalářské studium humanistiky v Plzni, kde byla hlavní linie zaměřena na filosofii a obecný humanitní přehled. V průběhu studia jsme měli možnost se zaměřit na volitelný obor, kterým se pro mě stala politologie, kterou jsem posléze začal studovat v navazujícím magisterském studiu. Tento obor se …

číst více