Nový obor v Opavě: Lázeňství a turismus

Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě otevře nový obor Lázeňství a turismus. Pokud vás láká studium tohoto oboru, nabízíme vám podrobnější informace.

Lázeňská zařízení, cestovní kanceláře a agentury, propagační a reklamní agentury. Tam a na dalších místech najdou uplatnění absolventi nového bakalářského studijního oboru Lázeňství a turismus, který v příštím akademickém roce otvírá Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě.

„Cílem studia je poskytnout absolventům kvalifikaci odborníků a manažerů pro oblast služeb nabízených v celém spektru odvětví cestovního ruchu,“ prozradila proděkanka pro studijní záležitosti a organizaci Irena Korbelářová.

Studenti by měli během studia získat všeobecné znalosti a dovednosti z různých odborných a ekonomických disciplín, nezbytnou součástí bude také jazykové vybavení. „Absolventi budou připraveni poskytovat služby jednak tuzemské, jednak také zahraniční klientele,“ vysvětlila proděkanka.

Zatímco dříve byl na pracovníky v sektoru služeb kladen důraz na odbornou profesionalitu, od současného manažera se očekává týmová spolupráce, flexibilita a schopnost pozitivně ovlivňovat spolupracovníky. To vše by úspěšní absolventi po třech letech bakalářského studia měli zvládnout. „Jejich uplatnění bude opravdu široké. Od práce v lázeňských a obdobných zařízeních, cestovních kancelářích počínaje, přes práci v dopravních společnostech, propagačních a reklamních agenturách, po zaměstnání v orgánech státní správy a samosprávy regionálního rozvoje,“ řekla Irena Korbelářová.

Do prezenčního studia v příštím akademickém roce plánuje fakulta přijmout osm desítek studentů. Přijímací řízení proběhne písemnou formou. Pro další informace sledujte webové stránky fakulty.

Zdroj: www.fpf.slu.cz


kavanluc@gmail.com

Další články k tématu

POROVNÁNÍ OBORŮ: Ekonomika cestovního ruchu

POROVNÁNÍ OBORŮ: Ekonomika cestovního ruchu

Co je ekonomika cestovního ruchu Obor se zabývá především, avšak nejen, ekonomickou stránkou turismu. Středem jeho zájmu je tak například finanční, personální a administrativní zabezpečení provozu státních institucí i firem působících v cestovním ruchu, ale třeba také oblast propagace a marketingu turistických a zážitkových akcí, organizace provozu turistických zařízení, pořadatelství zájezdů a mnoho dalšího. Za tím účelem …

číst více
Speciál O OBORECH: Rekreologie

Speciál O OBORECH: Rekreologie

Charakteristika oboru Rekreologie je oborem mladým, vznikajícím se stoupající duševní i fyzickou zátěží našich povolání v dnešním uspěchaném světě. S tím se pojí nové požadavky na kvalitní odreagovaní se, odpočinek a plné využití volného času. Zaměření oboru není úzce specializované, naopak specializací se nabízí více, neboť i volnočasových aktivit je pestrá paleta. Většinově se však soustředí na aktivity sportovní – …

číst více