Nový obor v oblasti Průmyslu 4.0

 VUT a ČVUT chystají nový anglický doktorský studijní program pro zájemce z oblasti Průmyslu 4.0, který chtějí připravit společně.

Vyplynulo to ze semináře, který tento týden proběhl v Brně za účasti ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka, hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka či brněnského primátora Petra Vokřála.

„Jedním z aktuálních problémů je nedostatek vedoucích odborníků schopných zvládnout složitost Průmyslu 4.0 v celé jeho šíři. Chybí nám vzdělaní lidé, kteří dokáží obsáhnout tuto problematiku,“ připomenul palčivý problém rektor VUT Petr Štěpánek.

Nový obor bude určen především uchazečům přímo z průmyslu a přednášky budou vedeny v anglickém jazyce. Do nového programu se budou moci zájemci hlásit po udělení akreditace, což by dle Štěpánka mohlo být koncem roku 2018.

Zdroj: Tisková zpráva VUT


kavanluc@gmail.com

Další články k tématu

FI MU: Nový obor spojuje informatiku a biologii

FI MU: Nový obor spojuje informatiku a biologii

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně nabízí jako první univerzita v České republice ucelené vzdělání v oblasti systémové biologie. Obor s tímto názvem otevírá univerzita díky téměř pětimilionové dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost. Obor je otevřen jako bakalářský a je unikátní svým propojením informatiky a biologie. Absolvent tak bude profesionálem v informatice, ale zároveň bude schopen být plnohodnotným členem …

číst více

MU otevře další bakalářské obory

Masarykova univerzita (MU) rozšířila nabídku studijních oborů v bakalářských studijních programech. Budou zaměřeny především na možnosti uplatnění absolventů v rychle se rozvíjejících oblastech, kombinujících poznatky z různých vědních disciplín. Jedním z nových oborů tak bude například Sociální informatika, kterou od akademického roku 2011/2012 otevře Fakulta informatiky. Studenti se seznámí s principy tvorby a používání informačních technologií v souvislosti s jejich společenským dopadem …

číst více
Nový obor Finanční inženýrství na Vysoké škole ekonomické

Nový obor Finanční inženýrství na Vysoké škole ekonomické

Nový navazující magisterský obor Finanční inženýrství lze studovat na Fakultě financí a účetnictví při VŠE v Praze. Studium nabízí propojení znalostí ekonomie, bankovnictví a financí s moderními matematickými, výpočetními a statistickými metodami. Finanční, statistické a ekonometrické modely jsou potom aplikovány na měření a řízení rizik, oceňování derivátů, či řízení portfolia. Mezi povinné předměty patří například Teorie pravděpodobnosti …

číst více
Sociologie nově na Ostravské univerzitě

Sociologie nově na Ostravské univerzitě

Filozofická fakulta při Ostravské univerzitě získala akreditaci pro bakalářský obor Sociologie. Z toho důvodu je vyhlášeno dodatečné přijímací řízení. Přihlášku je možné podat do 15. dubna 2013. Přijímací zkouška proběhne formou písemného počítačového testu, tzv. multiple choice. Zkouška se skládá z padesáti otázek ze společenskovědního základu. Obor Sociologie je otevřen v prezenční formě a je koncipován jako jednooborové studium. Studující …

číst více