Nový kampus UK v dříve opuštěném komplexu

V dubnu se veřejnosti poprvé otevře rozsáhlý komplex dosud prázdných budov v pražské Hybernské ulici. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy zde ve spolupráci s magistrátem otevírá multifunkční prostor pro kreativní studenty, akademiky a umělce, ale i všechny obyvatele a návštěvníky Prahy. 

Festivalem Týden diverzity 10.–13. dubna 2017 zahájí prázdné sedmidomí v Hybernské 4 svoji proměnu v otevřený komunitní prostor, kde se stýká veřejnost, akademici, studenti a umělci. Bohatý program ukáže možnosti propojení těchto sfér, ke kterému bude už od května docházet soustavně a v ještě větší návaznosti na nejrůznější kulturní a vzdělávací aktéry v centru města.„Ve smysluplném využívání prázdných prostor, které jsou v majetku města, je obrovský potenciál. Smysluplný projekt, jako je tento, dokáže totiž oživit celou tu lokalitu, ale zároveň propojit akademiky, studenty a umělce s veřejností,“ říká pražská primátorka Adriana Krnáčová.

Veřejnosti se tak otevře netradiční městský prostor i sama univerzita – nejen jako vzdělávací a vědecká instituce, ale především jako společenství umělecky a kulturně založených tvůrčích individualit.

„Univerzita Karlova je po několik set let stálým obyvatelem centra Prahy a vždycky hledala způsoby, jak využívat obrovský potenciál svých studentů a akademiků k oživení města,“ říká Ina Píšová, mluvčí Filozofické fakulty UK. „Chceme pozvat Pražany, aby se stali součástí univerzity, zažili naše workshopy, přišli na přednášky, výstavy a projekce nebo se s našimi kunsthistoriky vydali na komentované prohlídky města. Město a univerzita vždy byly a jsou živá komunita.“

Po čtyři dubnové dny bude neobvyklý prostor v Hybernské nabízet svým návštěvníkům kromě zmíněných workshopů a výstav také videomapping, únikové hry, filmové projekce a koncerty, mimo jiné i známého orchestru BERG. Záštitu nad akcí převzala primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová, která se zúčastní také panelové debaty o rozvoji města, a prof. Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy, který celý Týden diverzity osobně zahájí. Dalšími partnery jsou zahraniční instituty a ambasády, UMPRUM, Galerie Rudolfinum, IPR, KREP a další.


kavanluc@gmail.com

Další články k tématu

Kampus Jihočeské univerzity zkrásní

Kampus Jihočeské univerzity zkrásní

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích představila návrh na úpravu centrální části kampusu mezi univerzitní aulou, budovami rektorátu, filozofické fakulty a akademickou knihovnou. Nový projekt reaguje na absenci klidové zóny v kampusu univerzity. Travnaté prostranství mezi budovami školy se promění v zalesněný prostor, který bude návštěvníky vybízet k odpočinku a načerpání energie. Návrh má podobu lesnatého parku anglického typu, který …

číst více
FEKT VUT v Brně má nové sídlo

FEKT VUT v Brně má nové sídlo

Dne 7. října 2010 se Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně slavnostně přestěhovala do nové budovy. Tato změna umožnila integraci všech 12 kateder na jedno místo, což uvítají zaměstnanci i studenti. Fakulta nyní nově sídlí na adrese Technická 10 v kampusu v areálu Pod Palackého vrchem. Zde může také efektivněji komunikovat s výzkumnými centry. Nový objekt byl připravován od roku …

číst více