Novinka na MU: Ukrajinská studia

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity vypsala přijímací řízení do inovovaného studijního oboru Ukrajinská studia. Zájemci se můžou hlásit do 11. srpna.

Vytvořením oboru univerzita reaguje mimo jiné na aktuální společenské události. „O nutnosti nové koncepce bakalářské ukrajinistiky jsme začali uvažovat už před eskalací aktuálních událostí na Ukrajině. Po vzrůstu zájmu o dění v této zemi jsme se přesvědčili, že státní i mediální poptávka směřuje ke specialistům, kteří jsou obeznámeni nejen s ukrajinským jazykem a literaturou, nýbrž i k expertům detailně informovaných o etnicitě, kulturních dějinách a politické situaci země,“ říká Petr Kalina, odborný asistent působící na ústavu slavistiky, pod kterým se obor bude vyučovat.

Původně čistě filologicky orientovaný obor se změnil také díky podnětům jeho absolventů. Ti sice bez problémů nacházeli pracovní uplatnění, nebylo to ale přímo v odvětví, které vystudovali. „Zaměstnavatelé z řad komerčních subjektů totiž poptávají spíše jazykově kompetentní ukrajinisty s prohloubenou znalostí současné politické, kulturní a ekonomické situace na Ukrajině, než filology v klasickém slova smyslu,“ dodává Kalina.

Současný odhad počítá s tím, že by obor mohlo studovat 25 lidí, a to v českém jazyce. Přijímací zkouška se bude skládat z testu z ukrajinských reálií, českého jazyka a základních lingvistických termínů. Podrobnější informace najdou zájemci na univerzitním we­bu.


kavanluc@gmail.com

Další články k tématu

MU otevírá tři nové obory pro uchazeče se zájmem o fyziku či geologii

MU otevírá tři nové obory pro uchazeče se zájmem o fyziku či geologii

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně (MU) otevřela pro akademický rok 2012/2013 tři nové bakalářské studijní obory. Dva z nich jsou vypsány ve studijním programu Aplikovaná fyzika – jedná se konkrétně o profesní obor Laboratorní a měřicí technika a obor Nanotechnologie-aplikovaná fyzika. Třetím nově nabízeným je pak obor Geologie aplikovaná a environmentální vypisovaný v rámci programu Geologie. Přihlášky do těchto, …

číst více

MU otevře další bakalářské obory

Masarykova univerzita (MU) rozšířila nabídku studijních oborů v bakalářských studijních programech. Budou zaměřeny především na možnosti uplatnění absolventů v rychle se rozvíjejících oblastech, kombinujících poznatky z různých vědních disciplín. Jedním z nových oborů tak bude například Sociální informatika, kterou od akademického roku 2011/2012 otevře Fakulta informatiky. Studenti se seznámí s principy tvorby a používání informačních technologií v souvislosti s jejich společenským dopadem …

číst více