Nové vládní studentské půjčky

Vysokoškolští studenti si budou nově moci od státu půjčit až 54 tisíc korun ročně. Kromě toho bude zaveden také systém studentských grantů či spoření, které by měly alespoň částečně pomoci zejména těm studentům, kterým nepostačují finance z vlastních zdrojů či rodinných půjček. Na svém zasedání to na konci května schválila vláda. Systém by měl začít platit zřejmě od roku 2012, do té doby se bude ještě konkretizovat.

Ve schváleném návrhu, který vládě předložila ministryně školství Miroslava Kopicová, se mimo jiné uvádí, že se splácením státní půjčky budou studenti moci začít až po dokončení školy, a to za relativně výhodných úrokových podmínek. Minimální měsíční splátka by měla činit asi 500 korun. Plán dále počítá se studentským grantem, který by měl spočívat v měsíčním příspěvku asi 967 korun určeným pro nově nastoupivší vysokoškoláky. Tato částka odpovídá daňové úlevě, kterou dosud dostávají rodiče za nezaopatřené dítě, jímž je každý student do 26 let věku. Nově by měl tento příspěvek putovat právě přímo studentům. Obdržený grant budou muset vrátit pouze ti, kteří studium nedokončí. Poslední významnou součástí schváleného plánu je také spoření určené na budoucí vzdělávání dítěte, které mu rodiče mohou začít platit už od jeho narození, podobně jako je tomu například u spoření stavebního.

Všechny tyto formy studentské podpory mají za cíl ulevit rodinnému rozpočtu a závislosti studentů na rodičích či příbuzných. Nový systém by měl zároveň studenty naučit samostatnosti a zodpovědnosti. V současné době funguje v podobné verzi například ve skandinávských zemích, kde se také autoři návrhu v čele se sociologem Petrem Matějů inspirovali.

Nově zavedené studentské půjčky by tak mimoděk měly představovat jakýsi předstupeň přechodu na systém povinného školného. Pokud se totiž do vlády dostanou ODS, TOP 09 a Věci veřejné, tedy strany, které ve svých předvolebních programech avizovaly plán na zavedení školného, bude toto školné na veřejných vysokých školách zavedeno pravděpodobně od roku 2013. Princip určující jeho výši, termíny splácení (zda se tak bude dít ročně, nebo až po absolvování školy) ani přesný způsob jeho výběru však zatím nejsou přesně vytyčeny. Hovoří se rovněž o možnosti zvýšení věkové hranice spojené s řadou finančních úlev, kterou je doposud 26 let, či grantech pro sociálně či zdravotně znevýhodněné studenty.

Další články k tématu

Studentské půjčky: srovnání nabídek největších bank

Studentské půjčky: srovnání nabídek největších bank

Komerční banka Kreditní karta pro studenty Asi nejjednodušší způsob, jak si půjčit peníze u Komerční banky, je pomocí kreditní karty VISA pro studenty, Lady karty nebo A karty s limitem až 20 000 Kč do mínusu (v prvním ročníku VŠ a VOŠ však pouze 10 000 Kč, je však možnost kombinace s povoleným debetem pro studenty, kdy opět můžete klesnout na maximálně 20 000 Kč do …

číst více
Studentské půjčky: když už kapesné nestačí

Studentské půjčky: když už kapesné nestačí

Student má tedy několik možností, pokud nechce svými výdaji zatěžovat rodinnou kasu donekonečna. Brigády, poloviční úvazky či samostatné podnikání je jedna věc, ovšem všichni víme, že ne na všech školách se to dá zvládat. Můžete taky hodně šetřit. Ale i chleba a vodu, poplatky v knihovně a nájem v 1+1 s dalšími deseti lidmi musíte nějak zaplatit. Pružný trh na …

číst více