Na informatiku bere UTB bez zkoušek do konce srpna

Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně přijímá v druhém kole přihlášky ke studiu v bakalářských oborech do 30. srpna. Přijímací zkouška je všem uchazečům prominuta.

Bakalářské obory na zmiňované fakultě zahrnují: Bezpečnostní technologie, systémy a management, Informační a řídicí technologie, Softwarové inženýrství a Inteligentní systémy s roboty.

Více informací zde.


kavanluc@gmail.com

Další články k tématu

Mendelova univerzita stále přijímá přihlášky

Mendelova univerzita stále přijímá přihlášky

Zájemci o studium na Mendelově univerzitě v Brně mají stále možnost podat přihlášku k některým oborům. Univerzita vyhlásila přijímací řízení u zcela nových oborů Správa zeleně a Floristická tvorba. Do konce července trvá možnost přihlásit se také do bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice či technicko-ekonomických oborů. Do 15. srpna mohou podávat přihlášky zájemci o studium na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Ta …

číst více

Druhá kola na Hornicko-geologické fakultě

Hornicko-geologická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (HGF) vypsala druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014. Týká se jak bakalářských, tak navazujících magisterských programů. Bakalářské studium – prezenční forma: studijní program: Fyzika (Aplikovaná fyzika) studijní program: Geodézie a kartografie (Důlní měřictví, Geoinformatika, Inženýrská geodézie) studijní program: Geologické inženýrství (Geologické inženýrství, Geovědní a montánní turismus) …

číst více