Akreditace Právnické fakultě v Plzni prodloužena

Ministerstvo školství dne 9. března prodloužilo akreditaci Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Ukončilo tak spor mezi Akreditační komisí, která chtěla akreditaci plzeňským právům odebrat, a plzeňskou právnickou fakultou protestující proti rozhodnutí komise.

Akreditační komise nebyla spokojená především s kvalitou akademických pracovníků školy. Chtěla prodloužit akreditaci plzeňským právům nejprve do října tohoto roku, aby současní studenti oboru měli možnost své studium na fakultě dokončit. Později na základě stížnosti přehodnotila své rozhodnutí a rozhodla, že akreditace bude končit již v červenci. Studenti Právnické fakulty Západočeské univerzity by se tak ocitli v obtížné situaci – nemohli by svůj studijní obor dostudovat a ne všichni z nich by měli možnost dokončit své studium na jiné škole.

Právnická fakulta zpochybnila nezaujatost předsedkyně Akreditační komise a proti rozhodnutí se z tohoto i z jiných důvodů ohradila. Celý problém byl předložen ministerstvu, které si dalo za úkol záležitost vyřešit.

Ministerstvo přezkoumalo jednotlivé výhrady Akreditační komise i Právnické fakulty. Nakonec uzavřela problém s tím, že zákon nepočítá s takovou změnou rozhodnutí, jakou udělala Akreditační komise. Změnu, kvůli které má studium končit již v červenci místo původně avizovaného října, prohlásilo ministerstvo za nezákonnou. Podle ministra školství Josefa Dobeše má vyšší právní platnost původní rozhodnutí komise. Z toho důvodu přistoupil k prodloužení akreditace pro Právnickou fakultu.

Dobešovo rozhodnutí se nelíbí Akreditační komisi. Její předsedkyně tvrdí, že ministr školství tímto krokem překročil své pravomoci. Návrh ministerstva je podle ní v rozporu s veřejným zájmem a komise zvažuje dokonce podání žaloby na Dobeše. Ten poukazuje na celou situaci jako na důkaz nutnosti školských reforem. Podle nové reformy by totiž akreditace měly být udělovány ne pro jednotlivé obory, ale pro celé univerzity.

Zdroj: tisková zpráva MŠMT

Zdroj fotografie: stránky Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni

Další články k tématu

Plzeňská práva mají akreditaci do roku 2013

Plzeňská práva mají akreditaci do roku 2013

Západočeská univerzita v Plzni získala akreditaci studijního programu Právo a právní věda do 31. října 2013. Tato akreditace je určena výhradně pro posluchače ve druhém až pátém ročníku oboru Právo. Pro stávající studenty znamená rozhodnutí Akreditační komise reálnou šanci řádně dokončit zahájené studium na plzeňské právnické fakultě. Původně byla akreditace udělena až do roku 2016, ale ministr školství, …

číst více
MŠMT omezuje právnické fakultě v Plzni akreditaci

MŠMT omezuje právnické fakultě v Plzni akreditaci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo o omezení akreditace magisterského studijního programu „Právo a právní věda“ se studijním oborem „Právo“ na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Fakulta nesmí přijímat ke studiu uvedeného studijního programu nové uchazeče. Rozhodnutí bylo vydáno odborem vysokých škol na návrh Akreditační komise. Vedení Západočeské univerzity se stanoviskem MŠMT souhlasí a uvádí, že …

číst více