Masarykova univerzita vyhlašuje Cenu rektora

Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek vyhlašuje soutěž o Ceny rektora Masarykovy univerzity v roce 2016 v následu­jících kategoriích:

Cena rektora Masarykovy univerzity za významný tvůrčí počin, Cena rektora Masarykovy univerzity za významný umělecký počin, Cena rektora Masarykovy univerzity za významný sportovní výkon, Cena rektora Masarykovy univerzity za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži, Cena rektora Masarykovy univerzity za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let, Cena rektora Masarykovy univerzity za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu, Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající studenty magisterských studijních programů MU, Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU, Cena rektora Masarykovy univerzity za vynikající disertační práci, Cena rektora MU za aktivní rozvoj občanské společnosti.

Podávání návrhů se řídí směrnicí MU č. 7/2015 Statut Ceny rektora Masarykovy univerzity. V každé kategorii mohou vedoucí jednotlivých součástí MU podat max. 1 návrh na ocenění.

Termín podání návrhů: do 29. února 2016

Kontaktní osoba: Návrhy na ocenění ve všech kategoriích jsou rektorovi předkládány prostřednictvím Odboru pro akademické záležitost RMU.


kavanluc@gmail.com

Další články k tématu

Patnáct vysokých škol získalo finance na boj s plagiátorstvím

Celkem 15 vysokých škol, které se zapojily do projektu řízeného brněnskou Masarykovou univerzitou (MU), dostalo finanční příspěvek na zlepšení boje s plagiátorstvím. Za invencí systému, který se zaměřuje na vyhledávání podobných pasáží v závěrečných pracích, stojí právě informatici z této univerzity. Původně byl určen pro závěrečné, případně seminární práce, ale nově bude možné porovnávat i odborné články, publikace a jiná …

číst více
Právnická fakulta MU vyzkoušela rychlý způsob hodnocení přijímaček

Právnická fakulta MU vyzkoušela rychlý způsob hodnocení přijímaček

Právnická fakulta Masarykovy univerzity (MU) má za sebou první úspěšný test rychlejšího způsobu hodnocení přijímacích zkoušek. Ty dokázala nová, za tímto účelem vytvořená aplikace vyhodnotit do jedné hodiny. Poprvé mohlo její rychlost zakusit 344 uchazečů o studium navazujícího magisterského programu Veřejná správa a jeho formy pro celoživotní studium. Aplikace, kterou vyvinul tým odborníků z Fakulty informatiky MU, nejprve …

číst více