Kterou fakultu doporučují zaměstnavatelé?

Organizátoři soutěže  Škola doporučená zaměstnavateli zveřejnili oficiální pořadí nejlepších 20 fakult hodnocených zaměstnavateli.

Do hodnocení fakult vysokých škol z hlediska jejich přínosu pro trh práce a kvalifikovanosti absolventů se zapojilo  290 zaměstnavatelů z celé České republiky.

A výsledek? Fakultě strojního inženýrství VUT se na třetí pokus podařilo vybojovat po dvou stříbrných umístěních absolutní vítězství.

Jaká je metodika hodnocení, připomíná Pavel Hulák, ředitel Klubu zaměstnavatelů, který je organizátorem soutěže: „Personalisté firem po celé republice obdrží každoročně kompletní seznam fakult působících v ČR a uplatňují své znalosti a zkušenosti z náboru jejich absolventů i ze spolupráce se školami jako takovými. V bodovém přínosu se projeví také koeficient určený počtem zaměstnanců, protože větší firmy zaměstnávají vyšší počty absolventů a mají tedy do kvality školství více co mluvit.

Ještě silněji než v loňském roce se potvrdila dominance technických oborů. Jediné dvě „netechnické“ fakulty, které se vklínily na závěr první dvacítky, jsou Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně a Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava na 16. a 19. místě, jak ukazuje tabulka.“

 ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI 2016

Nejlepších 20 fakult vysokých škol v ČR

1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství                    1472 b.

2. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní                                1380 b.

3. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní       1039 b.

4. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní                                                940 b.

5. VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií                         745 b.

6. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická                                                          716 b.

7. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní                                              645 b.

8. VŠB – TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky                             495 b.

9. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická                            489 b.

10. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická                             412 b.

11. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera                                       338 b.

12. VŠB – TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství                 328 b.

13. UJEP v Ústí n. L., Fakulta výrobních technologií a managementu                    326 b.

14. VUT v Brně, Fakulta stavební                                                                            289 b.

15. TU v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií           254 b.

16. UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky                                           253 b.

17. ČVUT v Praze, Fakulta stavební                                                                        213 b.

18. Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická                                     200 b.

19. VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta                                                            196 b.

20. Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky                              195 b.

 

TOP 5 vysokých škol hodnocených zaměstnavateli

Podle součtu bodů jednotlivých fakult

1. České vysoké učení technické v Praze                        2.909 b.

2. Vysoké učení technické v Brně                                        2.663 b.

3. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava     2.400 b.

4. Technická univerzita v Liberci                                          1.344 b.

5. Západočeská univerzita v Plzni                                        1.294 b.

Zdroj: tisková zpráva klubu zaměstnavatelů

 

 


kavanluc@gmail.com

Další články k tématu

6 českých VŠ se probojovalo do top 1000 škol na světě. Které to jsou?

6 českých VŠ se probojovalo do top 1000 škol na světě. Které to jsou?

V právě zveřejněném žebříčku U.S. News Best Global Universities 2017 se šest českých vysokých škol umístilo v tisícovce nejlepších univerzit světa. Nejlépe dopadla tradičně Karlova univerzita, letos skončila na 201. místě. Následuje Univerzita Palackého na 494. místě, ČVUT (535.), Masarykova univerzita (598.), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (850.) a VUT (977.). Tento žebříček třetím rokem …

číst více
Žebříček vysokých škol podle SVP PdF UK

Žebříček vysokých škol podle SVP PdF UK

Nedávno jsme informovali o hodnocení kvality českých vysokých škol tak, jak jej svým čtenářům nabídly Hospodářské noviny. Svůj žebříček škol ale letos vytvořilo také Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty UK (SVP). Studie sestavená autory Jan Koucký a Aleš Bartušek srovnává všech 26 českých veřejných vysokých škol a 138 jejich fakult a vychází z dat sebraných za roky 2010 a 2011. Svou koncepcí …

číst více