Kalendář akcí škol

Na každé škole najdeme během roku několik termínů, které se týkají nejen uchazečů, ale stávajících studentů a mnohdy i široké veřejnosti. A které to například jsou?

Během roku se na vysokých školách koná řada akcí nejen pro studenty. Mohou to být napříkad:

Dny otevřených dveří

Termíny podávání přihlášek

Termíny přijímacích zkoušek

Volné dny

  • mezi volné dny v rámci akademického roku (mimo dny volna vyhlášené státem) patří:
    • vánoční prázdniny: bývají zpravidla stejně dlouhé jako na střední škole, tj. začínají těsně před vánočními svátky a končí krátce po začátku kalendářního roku
    • děkanské volno a rektorský den: vyhlašováno je zejména po či před dnem státního svátku nebo za účelem konání fakultní či univerzitní akce
    • letní prázdniny: trvá stejně jako na středních školách přibližně dva měsíce, ale mohou začít a končit v jiné dny než je tomu na středních školách
    • sportovní, kulturní a vzdělávací akce: mimo výše uvedené akce pořádají vysoké školy, jednotlivé fakulty či sami studenti (po předchozím souhlasu děkana fakulty či rektora školy) své vlastní akce, které jsou primárně určeny samotným studentům, ale jejich funkcí je představit svou činnost i širší veřejnosti (potencionální uchazeče nevyjímaje), případně se zviditelnit i na celostátní či na mezinárodní úrovni

Zdroj foto: Stock.XCHNG

Další články k tématu

Dny otevřených dveří na VŠEM

Dny otevřených dveří na VŠEM

Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. (VŠEM) pořádá další ze svých dnů otevřených dveří. Uskuteční se ve dnech 6. srpna a dále pak ještě 3. září a 1. října, a to vždy od 17 hodin. V rámci těchto dnů budou návštěvníkům prezentovány nejen studijní programy a obory, ale podrobněji i systém a harmonogram výuky a kontroly studia, jako jsou zkoušky, zápočty, …

číst více
Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku

harmonogram akademického roku poskytuje studentům základní přehled o pravidelných či předem známých důležitých událostech spojených se studiem na dané fakultě v rámci jednoho akademického roku k dispozici bývá ve fakultních brožurkách, na internetu, nástěnkách a na studijních odděleních akademický rok se člení zejména na semestry, ročníky nebo bloky; každý semestr, ročník nebo blok sestává z období výuky a zkoušek a …

číst více