Kalendář akcí škol

Na každé škole najdeme během roku několik termínů, které se týkají nejen uchazečů, ale stávajících studentů a mnohdy i široké veřejnosti. A které to například jsou?

Během roku se na vysokých školách koná řada akcí nejen pro studenty. Mohou to být napříkad:

Dny otevřených dveří

Termíny podávání přihlášek

Termíny přijímacích zkoušek

Volné dny

  • mezi volné dny v rámci akademického roku (mimo dny volna vyhlášené státem) patří:
    • vánoční prázdniny: bývají zpravidla stejně dlouhé jako na střední škole, tj. začínají těsně před vánočními svátky a končí krátce po začátku kalendářního roku
    • děkanské volno a rektorský den: vyhlašováno je zejména po či před dnem státního svátku nebo za účelem konání fakultní či univerzitní akce
    • letní prázdniny: trvá stejně jako na středních školách přibližně dva měsíce, ale mohou začít a končit v jiné dny než je tomu na středních školách
    • sportovní, kulturní a vzdělávací akce: mimo výše uvedené akce pořádají vysoké školy, jednotlivé fakulty či sami studenti (po předchozím souhlasu děkana fakulty či rektora školy) své vlastní akce, které jsou primárně určeny samotným studentům, ale jejich funkcí je představit svou činnost i širší veřejnosti (potencionální uchazeče nevyjímaje), případně se zviditelnit i na celostátní či na mezinárodní úrovni

Zdroj foto: Stock.XCHNG

Další články k tématu

Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku

harmonogram akademického roku poskytuje studentům základní přehled o pravidelných či předem známých důležitých událostech spojených se studiem na dané fakultě v rámci jednoho akademického roku k dispozici bývá ve fakultních brožurkách, na internetu, nástěnkách a na studijních odděleních akademický rok se člení zejména na semestry, ročníky nebo bloky; každý semestr, ročník nebo blok sestává z období výuky a zkoušek a …

číst více
Svízelná kolonka na přihlášce na VŠ

Svízelná kolonka na přihlášce na VŠ

Pokud vaše škola snů nepořádá ústní kolo ani nenabízí žádnou bonifikaci, můžete zůstat v klidu a s touto částí přihlášky se příliš neobtěžovat. Je-li tomu ale naopak, rozhodně ji nepodceňujte. Právě tato část může totiž významně ovlivnit vaše (ne)přijetí. Co do této kolonky patří? To záleží na zaměření daného oboru. Na technických školách zkušební komisi asi nedojmete …

číst více

KROK PO KRŮČKU: Proč jít na den otevřených dveří?

První momenty Než se na univerzitu vypravíte, ověřte si ještě jednou na internetu nebo v tisku správné datum a čas Dne otevřených dveří (DOD). Není na škodu vyrazit dřív, dát si čas na hledání a seznámení se s okolím. Pokud máte obavy vyjet třeba do neznámého města úplně sami, nebojte se požádat kamarády nebo členy rodiny o doprovod. …

číst více

Jak vyplnit přihlášku na vysokou?

První a nejzásadnější věcí v podávání přihlášky – zjistěte si stav, jaký panuje na vámi vybrané vysoké škole, jaký typ přihlášky požadují, jaký je poplatek a jaká potvrzení a jaké dokumenty je třeba k přihlášce přiložit. Přihlašování online Nejčastěji se v zápolení o své místo na vysoké škole setkáte s elektronickou verzí přihlášky. Špatná zpráva – každá škola si ji připravuje podle …

číst více