Filozofická fakulta MU jde on-line

Představovat humanitní vědy poutavě, odborně a dostupně v online prostředí si dala za cíl Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, která v únoru odstartovala projekt Humanitní vědy dokořán. Na webu open.phil.muni.cz otevřela čtyři online kurzy, které návštěvníkům zdarma přiblíží vybrané obory. Můžou si tak vyzkoušet, jaké by to bylo je studovat.

Jak rozumět buddhistickým obrazům? Co mají všechny jazyky na světě společné? A jak probíhala migrace lidí v průběhu dějin? Mimo jiné na tyto otázky odpovídají v mikrokurzech odborníci z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Čtyři aktuálně dostupné kurzy reprezentují čtyři obory. Jmenují se Migrace v průběhu tisíciletí (Dějiny starověku), Buddhistická ikonografie: Umění nebo náboženství (Religionistika), Zlatá bula sicilská: od reality k mýtům a zase zpět (Historie) a Prostor v mysli a jazyce (Český jazyk a literatura).

„Mikrokurzy jsme vytvořili s jednoduchým záměrem. Chceme předat zájemcům znalosti k různým tématům, kterými se na fakultě vědci a studenti zabývají, a přiblížit daný vědní obor veřejnosti. To vše v rozmezí desítek minut, výhradně online a otevřeně celému světu,“ komentuje proděkan filozofické fakulty Petr Škyřík. Mimo už existující kurzů by brzy měly vzniknout ještě dva, a to Římské umění pozdní antiky: pohané, křesťané a kočovníci (Dějiny umění) a Jak pochopit pahorek duchů? (Pravěká archeologie Předního východu).

Projekt Humanitní vědy dokořán si bere za vzor úspěšné zahraniční kurzy, jako je například Coursera nebo edX. Oproti obvyklému formátu masových otevřených online kurzů se však tyto věnují úžeji vymezenému tématu, a nabízejí tak vzdělávací obsah v koncentrované a dynamické podobě.

Základem mikrokurzů jsou videa, obvykle ve formě rozhovoru odborníka se studentem, doplněná o výpovědi studentů, kteří daný obor aktuálně studují. Součástí platformy jsou i textové materiály a ověřovací úkoly, stejně jako prostor pro přímou komunikaci s vyučujícími kurzu.

Jak takový kurz může vypadat, se můžete podívat v traileru.

Zdroj: tisková zpráva MU

Zdroj fotografie: Freeimages.com

 


kavanluc@gmail.com

Další články k tématu

ZČU nabízí zdarma on-line kurzy pro veřejnost

ZČU nabízí zdarma on-line kurzy pro veřejnost

Kurz Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku, kurzy věnované zpracování multimédií, rétorice, ale i přípravě na pracovní pohovor či kurzy pro lektory vzdělávání dospělých. To vše nově nabízí Západočeská univerzita v Plzni zdarma a on-line pro zaměstnance univerzity i širokou veřejnost. První otevřený kurz, zaměřený na komunikaci s lidmi, škola zpřístupnila již koncem loňského roku na platformě seduo.cz. Za první …

číst více