Druhé kolo na UK

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy vypisuje dodatečné přijímací řízení na obor Teologie křesťanských tradic.

Ke studiu bakalářského studijního programu Teologie, studijního oboru Teologie křesťanských tradic, v prezenční formě studia lze podávat přihlášky do 31.7.2016, termín přijímací zkoušky je stanoven na 1.9.2016, náhradní termín na 9.9.2016.

Náležitosti přihlášky a podmínky přijímacího řízení jsou uveřejněné na stránkách opřijímacím řízení UK..


kavanluc@gmail.com

Další články k tématu

Strojní fakulta TUL prodloužila příjem přihlášek

Strojní fakulta TUL prodloužila příjem přihlášek

Až do 31. srpna 2015 mohou všichni zájemci o studium Fakulty strojní na Technické univerzitě v Liberci (FS TUL) podávat své přihlášky. Fakulta totiž vypsala druhé kolo pro jejich příjem. Toto datum se týká všech oborů bakalářského studia a magisterského oboru Aplikovaná mechanika. Na bakalářský studijní program se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou přijímáni podle výsledků studia na střední …

číst více
Druhé kolo přijímaček na PF JU – Specializace v pedagogice

Druhé kolo přijímaček na PF JU – Specializace v pedagogice

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyhlásila doplňující kolo přijímacího řízení pro bakalářský studijní program Specializace v pedagogice. Týká se to těchto oborů: matematika – fyzika se zaměřením na vzdělávání matematika – přírodopis se zaměřením na vzdělávání matematika – chemie se zaměřením na vzdělávání fyzika – chemie se zaměřením na vzdělávání fyzika – přírodopis se zaměřením na vzdělávání přírodopis – chemie se zaměřením …

číst více