Dodatečné přijímačky pro nový obor MEDIEVISTIKA

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vyhlašuje dodatečné přijímací řízení ke studiu nově akreditovaného navazujícího magisterského studijního oboru Medievistika.

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu je do 25. srpna 2016.

Přihlášku je možné podat pouze elektronickou formou (e-přihláška), poštou se nezasílají žádné dokumenty. Každý uchazeč je povinen zkontrolovat si na internetu v aplikaci e-přihlášky skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku byl připsán na účet univerzity.

Přijímací zkouška, která bude mít ústní formu, se bude konat dne 5. září 2016 a bude skládat ze základní orientace ve středověkých reáliích a dějinách a z ověření znalosti latinského jazyka.

Více informací na webu univerzity.

Zdroj: www.osu.cz Zdroj fotografie: http://freeimages.com/


kavanluc@gmail.com

Další články k tématu

Dodatečné přijímací řízení pro obor Všeobecné lékařství

Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 2010/2011 do studijního oboru Všeobecné lékařství spadající pod stejnojmenný studijní program. Jedná se o magisterský obor v prezenční formě studia, jehož délka činí 6 let. Bližší informace o oboru a profilu absolventa naleznete zde. E-přihlášku ke studiu lze zasílat do 25. června 2010, přijímací zkoušky se budou …

číst více

Dodatečně nabízené obory na FF OU – Překladatelství a tlumočnictví a Psychologie

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě nabízí uchazečům o studium v příštím akademickém roce tři dodatečně otevírané akademické obory. Jedná se o navazující magisterské studijní obory v prezenční formě studia Polština pro překladatelskou praxi a Ruština pro překladatelskou praxi (oba spadají pod program Překladatelství a tlumočnictví) a bakalářský studijní obor Psychologie v prezenční formě studia (program Psychologie). Přihlášky do obou nových magisterských …

číst více
Dodatečné přijímací řízení na PdF OU

Dodatečné přijímací řízení na PdF OU

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vyhlásil dodatečné přijímací řízení na nově akreditovaný navazující magisterský studijní obor v prezenční formě studia Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy. Přihlášky v elektronické formě mohou uchazeči o studium zasílat do 20. srpna 2010. Předpokládaný termín přijímací zkoušky je 14. září 2010. Uchazeči o studium, kteří jsou absolventy bakalářského studia jiných než pedagogických oborů, musí …

číst více
Do 30. září lze podat přihlášku na studium oboru"General Nurse" Ostravské univerzity

Do 30. září lze podat přihlášku na studium oboru"General Nurse" Ostravské univerzity

Děkan Fakulty zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě vyhlásil na konci sprna dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 2010/2011 do bakalářského studijního programu Ošetřovatelství (Nursing), studijního oboru Všeobecná sestra (General Nurse), do kterého se lze ještě do 30. září přihlásit. Studium v angličtině je zpoplatněno, roční školné je 70 000 korun. Více informací: www.osu.cz

číst více