Dodatečné přijímačky pro nový obor MEDIEVISTIKA

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vyhlašuje dodatečné přijímací řízení ke studiu nově akreditovaného navazujícího magisterského studijního oboru Medievistika.

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu je do 25. srpna 2016.

Přihlášku je možné podat pouze elektronickou formou (e-přihláška), poštou se nezasílají žádné dokumenty. Každý uchazeč je povinen zkontrolovat si na internetu v aplikaci e-přihlášky skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku byl připsán na účet univerzity.

Přijímací zkouška, která bude mít ústní formu, se bude konat dne 5. září 2016 a bude skládat ze základní orientace ve středověkých reáliích a dějinách a z ověření znalosti latinského jazyka.

Více informací na webu univerzity.

Zdroj: www.osu.cz Zdroj fotografie: http://freeimages.com/


kavanluc@gmail.com

Další články k tématu

Sociologie nově na Ostravské univerzitě

Sociologie nově na Ostravské univerzitě

Filozofická fakulta při Ostravské univerzitě získala akreditaci pro bakalářský obor Sociologie. Z toho důvodu je vyhlášeno dodatečné přijímací řízení. Přihlášku je možné podat do 15. dubna 2013. Přijímací zkouška proběhne formou písemného počítačového testu, tzv. multiple choice. Zkouška se skládá z padesáti otázek ze společenskovědního základu. Obor Sociologie je otevřen v prezenční formě a je koncipován jako jednooborové studium. Studující …

číst více
Do 30. září lze podat přihlášku na studium oboru"General Nurse" Ostravské univerzity

Do 30. září lze podat přihlášku na studium oboru"General Nurse" Ostravské univerzity

Děkan Fakulty zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě vyhlásil na konci sprna dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 2010/2011 do bakalářského studijního programu Ošetřovatelství (Nursing), studijního oboru Všeobecná sestra (General Nurse), do kterého se lze ještě do 30. září přihlásit. Studium v angličtině je zpoplatněno, roční školné je 70 000 korun. Více informací: www.osu.cz

číst více