Česká televize hledá stážisty z řad studentů

Česká televize, Televizní studio Brno, nabízí stáže pro studenty VŠ.

 Jedná se o bezplatné, tříměsíční stáže. Přesný termín nástupu sdělí vybraným studentům po skončení výběrových řízení na jednotlivé pozice příslušní vedoucí jednotlivých pracovišť.

Uzávěrka přihlášek: 31. 1. 2017

 Pravidla přijetí: Žádost o zařazení do výběrového řízení na jednotlivé pozice zašle zájemce písemně garantovi za ČT (uvedený u každé pozice). K žádosti připojí stručný motivační dopis a uvede obor, který studuje.

Pokud zájemce splní požadavky ČT, bude zařazen do výběrového řízení na danou pozici a pozván k ústnímu pohovoru.

 NABÍDKA POZIC:

 Název pozice: Redaktor/redaktorka zpravodajství

Pracovní náplň: aktivní zapojení do chodu redakce zpravodajství dle zadání vedoucího vydání. Stážisté se podílejí na přípravě témat, podkladů a rešerší při zpracování reportáží a po zapracování vyjíždějí na natáčení

Garant za ČT:    Mgr. Roman Ondrůj, šéfredaktor regionálního zpravodajství,

e-mail: staze.brno@ceskatelevize.cz

Název pozice: Obrazový střihač/ka sportu

Pracovní náplň: střih příspěvků do zpravodajských a publicistických pořadů redakce sportu včetně mobilního střihu přímo ze sportovišť (případně v budoucnu možnost externí spolupráce)

Garant za ČT:  Mgr. Jaroslav Kříž, šéfredaktor Redakce sportu TS Brno, email: jaroslav.kriz@ceskatelevize.cz

Název pozice: Druhý asistent/ka produkce  

Pracovní náplň: plnění dílčích úkolů produkce při přípravě natáčení, natáčení a postprodukci televizního pořadu

Garant za ČT:    Mgr. Igor Chvála, vedoucí výroby, e-mail: igor.chvala@ceskatelevize.cz;

Název pozice: Asistent/ka kameramana pro pořad Dobré ráno

Pracovní náplň: plnění dílčích úkolů dle pokynů kameramana při natáčení pořadu Dobré ráno

Garant za ČT:    Mgr. Igor Chvála, vedoucí výroby, e-mail: igor.chvala@ceskatelevize.cz;

Název pozice: Asistent/ka marketingu a komunikace

Pracovní náplň: pozice zaměřená na PR pořadů Televizního studia Brno ČT a marketingových aktivit

Garant za ČT:    Bc. Hana Orošová, tisková mluvčí TS Brno, e-mail: hana.orosova@ceskatelevize.cz;

Název pozice: Asistent/ka ekonomiky a účetnictví  

Pracovní náplň: asistence a spolupráce v útvarech ekonomiky, účetnictví, plánování a controllingu

Garant za ČT:    Ing. Jiří Ševčík, vedoucí ekonomiky a provozu, e-mail: jiri.sevcik@ceskatelevize.cz

Název pozice: Asistent/ka centra dramaturgie

Pracovní náplň: asistence a spolupráce při přípravách jednotlivých pořadů

Garant za ČT:    Jiřina Budíková, vedoucí programu, e-mail: jirina.budikova@ceskatelevize.cz;

 Název pozice: Asistent/ka archívu a programových fondů

Pracovní náplň: popis nosičů, zakládání a vyhledávání v databázi, příprava materiálů k digitalizaci

Garant za ČT:    Jiřina Budíková, vedoucí programu, e-mail: jirina.budikova@ceskatelevize.cz;

Název pozice: Asistent/ka personálního oddělení

Pracovní náplň: asistence a spolupráce při zpracování personálních podkladů TS Brno

Garant za ČT:    Eva Hegerová, vedoucí personálního útvaru, e-mail: eva.hegerova@ceskatelevize.cz

Zdroj: Česká televize

Zdroj foto: freeimages.com


kavanluc@gmail.com

Další články k tématu

ING Bank hledá Trainee!

ING Bank hledá Trainee!

ING Bank hledá absolventy či studenty posledního (magisterského) ročníku vysoké školy ekonomického směru, kteří by se chtěli zapojit do jejího Trainee programu. Pokud vás tedy baví práce s daty a analýzy a láká vás strávit následující rok na různých projektech v rámci divize retailového bankovnictví ING Bank pod vedením zkušených kolegů v Praze, pak jste správnými adepty. Úkolem …

číst více

ČZU pořádá veletrh pracovních příležitostí

Česká zemědělská univerzita v Praze pořádá 27. února pro studenty a budoucí absolventy veletrh pracovních příležitostí. Ten má umožnit především kontakt mezi studenty a firmami, případně zprostředkovat práci, stáže, praxi nebo spolupráci na bakalářských a diplomových pracích. Podobné veletrhy pořádají i jiné vysoké školy, například Vysoká škola ekonomická v Praze nebo Univerzita Pardubice. Veletrhu na České zemědělské univerzitě se …

číst více