Česká televize hledá stážisty z řad studentů

Česká televize, Televizní studio Brno, nabízí stáže pro studenty VŠ.

 Jedná se o bezplatné, tříměsíční stáže. Přesný termín nástupu sdělí vybraným studentům po skončení výběrových řízení na jednotlivé pozice příslušní vedoucí jednotlivých pracovišť.

Uzávěrka přihlášek: 31. 1. 2017

 Pravidla přijetí: Žádost o zařazení do výběrového řízení na jednotlivé pozice zašle zájemce písemně garantovi za ČT (uvedený u každé pozice). K žádosti připojí stručný motivační dopis a uvede obor, který studuje.

Pokud zájemce splní požadavky ČT, bude zařazen do výběrového řízení na danou pozici a pozván k ústnímu pohovoru.

 NABÍDKA POZIC:

 Název pozice: Redaktor/redaktorka zpravodajství

Pracovní náplň: aktivní zapojení do chodu redakce zpravodajství dle zadání vedoucího vydání. Stážisté se podílejí na přípravě témat, podkladů a rešerší při zpracování reportáží a po zapracování vyjíždějí na natáčení

Garant za ČT:    Mgr. Roman Ondrůj, šéfredaktor regionálního zpravodajství,

e-mail: staze.brno@ceskatelevize.cz

Název pozice: Obrazový střihač/ka sportu

Pracovní náplň: střih příspěvků do zpravodajských a publicistických pořadů redakce sportu včetně mobilního střihu přímo ze sportovišť (případně v budoucnu možnost externí spolupráce)

Garant za ČT:  Mgr. Jaroslav Kříž, šéfredaktor Redakce sportu TS Brno, email: jaroslav.kriz@ceskatelevize.cz

Název pozice: Druhý asistent/ka produkce  

Pracovní náplň: plnění dílčích úkolů produkce při přípravě natáčení, natáčení a postprodukci televizního pořadu

Garant za ČT:    Mgr. Igor Chvála, vedoucí výroby, e-mail: igor.chvala@ceskatelevize.cz;

Název pozice: Asistent/ka kameramana pro pořad Dobré ráno

Pracovní náplň: plnění dílčích úkolů dle pokynů kameramana při natáčení pořadu Dobré ráno

Garant za ČT:    Mgr. Igor Chvála, vedoucí výroby, e-mail: igor.chvala@ceskatelevize.cz;

Název pozice: Asistent/ka marketingu a komunikace

Pracovní náplň: pozice zaměřená na PR pořadů Televizního studia Brno ČT a marketingových aktivit

Garant za ČT:    Bc. Hana Orošová, tisková mluvčí TS Brno, e-mail: hana.orosova@ceskatelevize.cz;

Název pozice: Asistent/ka ekonomiky a účetnictví  

Pracovní náplň: asistence a spolupráce v útvarech ekonomiky, účetnictví, plánování a controllingu

Garant za ČT:    Ing. Jiří Ševčík, vedoucí ekonomiky a provozu, e-mail: jiri.sevcik@ceskatelevize.cz

Název pozice: Asistent/ka centra dramaturgie

Pracovní náplň: asistence a spolupráce při přípravách jednotlivých pořadů

Garant za ČT:    Jiřina Budíková, vedoucí programu, e-mail: jirina.budikova@ceskatelevize.cz;

 Název pozice: Asistent/ka archívu a programových fondů

Pracovní náplň: popis nosičů, zakládání a vyhledávání v databázi, příprava materiálů k digitalizaci

Garant za ČT:    Jiřina Budíková, vedoucí programu, e-mail: jirina.budikova@ceskatelevize.cz;

Název pozice: Asistent/ka personálního oddělení

Pracovní náplň: asistence a spolupráce při zpracování personálních podkladů TS Brno

Garant za ČT:    Eva Hegerová, vedoucí personálního útvaru, e-mail: eva.hegerova@ceskatelevize.cz

Zdroj: Česká televize

Zdroj foto: freeimages.com


kavanluc@gmail.com

Další články k tématu

ČZU pořádá veletrh pracovních příležitostí

Česká zemědělská univerzita v Praze pořádá 27. února pro studenty a budoucí absolventy veletrh pracovních příležitostí. Ten má umožnit především kontakt mezi studenty a firmami, případně zprostředkovat práci, stáže, praxi nebo spolupráci na bakalářských a diplomových pracích. Podobné veletrhy pořádají i jiné vysoké školy, například Vysoká škola ekonomická v Praze nebo Univerzita Pardubice. Veletrhu na České zemědělské univerzitě se …

číst více
EUROPE DIRECT - jak se dostat na stáž či studium v zahraničí?

EUROPE DIRECT - jak se dostat na stáž či studium v zahraničí?

V březnu byla spuštěna celorepubliková kampaň informační sítě EUROPE DIRECT (ED), která bude probíhat pod taktovkou motta „Příležitost k příležitostem“. Za svůj hlavní cíl si její organizátoři dali podpořit informovanost studentů středních a vysokých škol o možnostech studia v evropských zemích a nebo pracovních stáží v evropských institucích. Pokusí se jim dodat stěžejní a hlavně pak odborné informace o průběhu stáže …

číst více

Letošní JobChallenge se nově přesune na brněnské výstaviště

Ve středu 10. listopadu proběhne v moravské metropoli již čtvrtý ročník pracovního veletrhu JobChallenge, který pro všechny studenty a absolventy brněnských vysokých škol pořádá Kariérní centrum Masarykovy univerzity. Letos se nově uskuteční v Kongresovém centru BVV. K této změně organizátory dovedly hlavně dosavadní zkušenosti se stále vzrůstající návštěvností, a tím i se stále méně dostačující kapacitou prostor Ekonomicko-správní fakulty MU, kde …

číst více