Bylo jmenováno šedesát nových profesorů

Ve středu 20. června jmenoval prezident České republiky Václav Klaus šedesát nových profesorů českých vysokých škol. Učinil tak na základě zákonu č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Slavnostní obřad jmenování profesorů se odehrál v 11 hodin v pražské Velké aule Karolina.

Mezi jmenovanými byla většina mužů. Zastupovali různé obory. Nejvíce byly zastoupeny disciplíny lékařské. Novými profesory se například stali Evžen Amler (lékařská biofyzika, UK*), Roman Barták (informatika – teoretická informatika, UK), Jiří Brožek (makromolekulární chemie, VŠCHT), Pavel Cejnar (fyzika – jaderná fyzika, UK), Václav Cyrus (aplikovaná mechanika, ČVUT), Alexandr Čegan (lékařská chemie a biochemie, UK), Jindřich Fínek (onkologie, UK), Zdeněk Fránek (architektura a design, VŠUP), Zdeněk Hanzálek (technická kybernetika, ČVUT), Jiřina Hofmanová (molekulární biologie a genetika, MU), Ilona Hromadníková (lékařská imunologie, UK), Lydie Izakovičová Hollá (stomatologie, MU), Pavel Janoušek (dramatické umění – teorie a kritika, AMU) a mnoho dalších.

*Informace v závorce znamenají obor a vědecká rada univerzity, která daného kandidáta navrhla.

Jmenování nových profesorů prezidentem republiky se koná dvakrát do roka. Ve středu se jednalo již o druhé jmenování profesorů v tomto kalendářním roce. K prvnímu došlo již 1. února 2012. Profesory jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy, který předkládá rektor příslušné vysoké školy ministru školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Zdroj informací: http://www.hrad.cz/…h-skol.shtml Zdroj obrázků: msmt.cz

Další články k tématu

Nový návrh vysokoškolské reformy - poplatky, slučování a podvodné diplomy

Nový návrh vysokoškolské reformy - poplatky, slučování a podvodné diplomy

Ministr Dobeš představil v pátek 7.října 2011 na tiskové konferenci nový návrh reformy školsví. Největší diskuzi zatím vyvolává zavedení školného. Návrh s jeho zavedením počítá. Podle serveru ihned.cz chce ministerstvo už za dva roky zavést takzvané odložené školné, které bude student splácet až po absolvování školy. Maximální výše poplatků má být 20 tisíc korun za rok. Další z návrhů se týká …

číst více

Rozpočet vysokých škol příští rok „přibere“ o miliardu

Ministerstvo školství oznámilo, že příští rok bude díky dobré ekonomické situaci země jeho rozpočet oproti původním předpokladům posílen o 1 miliardu korun. Tuto částku ministerstvo plánuje v plné výši postoupit vysokým školám. Uvedlo to minulý týden na svých webových stránkách. „Dohodli jsme se s panem premiérem Nečasem a Českou konferencí rektorů, že tyto finanční prostředky půjdou na posílení rozpočtu …

číst více

Akademická půda se rozrostla o 76 nových profesorů

Prezident Václav Klaus a ministr školství Josef Dobeš předali dekrety celkem 76 novopečeným profesorům. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil 8. prosince ve Velké aule pražského Karolina. Profesuru obdrželi akademici českých vysokých škol různého zaměření, nejvíce návrhů na jmenování profesorů předložila ČVUT v Praze (celkem jedenáct) a pražská Univerzita Karlova spolu s brněnskou Masarykovou univerzitou (obě školy předložily po deseti návrzích). …

číst více